Powiat Limanowski

Oficjalny portal

XXXII sesja Rady Powiatu Limanowskiego

14 marca 2023 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Otwarcia sesji  dokonał Przewodniczący Rady Józef Pietrzak oraz zwrócił się do radnych o odmówienie modlitwy w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i jego dorobku. Na posiedzeniu wśród zaproszonych gości obecna była pani poseł Urszula Nowogórska. Następnie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie harmonogramu prac Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady na rok bieżący.

Jeden z punktów obrad dotyczył udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu limanowskiego. W 2023 roku dotacją objęte zostały następujące podmioty:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach, na prace obejmujące odsłonięcie i pełną konserwację polichromii kaplicy płd. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach – 30.000 zł;
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. MB Nieustającej Pomocy w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku – 30.000 zł;
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku na prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku – 15.000 zł;
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – 30.000 zł;
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej na prace konserwatorskie polichromii chóru (balkonu muzycznego) wraz z 5 kolumnami w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – 30.000 zł;
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. św. Antoniego Opata w Męcinie – 30.000 zł;
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej na remont kamiennej posadzki IV etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej – 15.000 zł;
8. Fundacja Sztetl w Mszanie Dolnej na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz prace restauratorskie na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej – 20.000 zł.

W latach 2014 – 2023 Rada Powiatu Limanowskiego udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.476.000 zł.

Kolejno Rada Powiatu podjęła uchwałę określającą rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki finansowe przyznane Powiatowi Limanowskiemu przez PFRON. Środki otrzymane z Funduszu na realizację powyższych zadań wynoszą 3 545 370 zł, w tym 1 661 760 zł stanowi zobowiązanie dotyczące działalności WTZ. Pozostała kwota 1 883 610 zł została podzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – 70 000 zł i społecznej 1 813 610 zł. 1 110 000 zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tj. wózki inwalidzkie, protezy, balkoniki i aparaty słuchowe. Kwota 538 462 zł wydana zostanie na likwidowanie barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się. Zaplanowany jest zakup np. podnośników transportowych, łóżek pielęgnacyjnych, wyposażenia łazienki oraz wykonanie podjazdów i wymianę drzwi na szersze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i za pomocą balkonika. Planowane jest również dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 151 148 zł, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 14 000 zł. Natomiast na podjęcie działalności gospodarczej zarezerwowano kwotę 60 000 zł a na organizację stażu – 10 000 zł.
Na koniec Radni zapoznali się z informacją o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. XXXII Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia Radnych.

2024-04-19 23:18:44, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa