Zachęcamy do składania wniosków do 31 stycznia 2020 r.! Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2020 - logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przypomina, że do 31 stycznia  2020r. podmioty zainteresowane udziałem w  programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”w ramach obszarów B, C, D, F i G  mogą składać w tutejszym Centrum stosowne projekty.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie:
OBSZAR B
Likwidacji barier architektonicznych w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych oraz środowiskowych domach samopomocy Projektodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 150.000,00 zł.
– Placówki edukacyjne, środowiskowe domy samopomocy  – dofinansowanie dla Powiatu Limanowskiego wynosi do  55%,
– Urzędy – dofinansowanie dla Powiatu Limanowskiego do 35%.
OBSZAR C
Na utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych, wysokość pomocy: do 34 000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy.
OBSZAR D
Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania do zakupu mikrobusów i autobusów, o które mogą się starać zarówno organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, które prowadzą placówki służące rehabilitacji a także gminy, które zapewniają transport swoim mieszkańcom do placówek położonych poza ich terenem. Wysokość dofinansowania wynosi: do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach 90.000,00 zł, do zakupu mikrobusu bez przystosowania 80 000,00 zł, do zakupu autobusu – 270.000,00 zł.
OBSZAR F
Podmioty, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej będą mogły otrzymać dofinansowanie do wysokości 160.000,00 zł na remont lub modernizację warsztatu poprzez: prace adaptacyjne, remontowe, modernizację lub rozbudowę obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia.
OBSZAR G
Jednostki samorządu powiatowego mogą się ubiegać o skierowanie poza algorytmem środków na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (18) 3337 825.

image_pdfimage_print

Udostępnij