Zakaz użytkowania wody z wodociągu Kłodne

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 8 września 2021 r. z wodociągu wiejskiego Kłodne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii Escherichia coli i fizycznych – mętność.

W dniu 9 września 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Kłodne do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (np. spłukiwanie toalet).

dec. nr 29/NHK/2021 zakaz uzytkowania wody –  Kłodne

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content