Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Poręba Wielka – Koninki

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 2 sierpnia 2021 r. z wodociągu lokalnego Poręba Wielka – Koninki, zaopatrującego Ośrodek Wypoczynkowy „Ostoja Górska”, Poręba Wielka – Koninki 251, 34-735 Niedźwiedź

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym
nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii Escherichia coli.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 24/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Poręba Wielka – Koninki, zaopatrującego Ośrodek Wypoczynkowy „Ostoja Górska”, Poręba Wielka – Koninki 251, 34-735 Niedźwiedź do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content