Zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Roztoka

Znak wykrzyknik - uwaga

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 16.10.2018r. z wodociągu lokalnego Roztoka zaopatrującego Szkołę Podstawową w Roztoce – punkt poboru: sieć (Szkoła Podstawowa w Roztoce) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków –  nr sprawozdania: LZT/W/1416/N/2018 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

  1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 16.10.2018r.
  2. Dobowa produkcja wody : ok. 3,1 m3dobę
  3. Liczba zaopatrywanej ludności : uczniowie i personel szkoły
  4. Stosowane uzdatnianie wody:  brak
  5. Liczba pobranych próbek wody – 1

– sieć: Szkoła Podstawowa w Roztoka

  1. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
  2. Podjęte działania:

–  natychmiast po otrzymaniu w dniu 18.10.2018r. informacji  telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania  naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,

– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 42/18 z dnia 18.10.2018r. o zakazie użytkowania  wody w/w wodociągu.

  1. Wynik badania  a) sieć:- Bakterie grupy coli – > 100 j.t. k. w 100 ml wody

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij