Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zakaz użytkowania wody z wodociągu miejskiego „Szklanówka” w Mszanie Dolnej

Znak zakaz użytkowania wody

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 27 października 2021 r. z wodociągu miejskiego „Szklanówka” w Mszanie Dolnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.poz. 2294), z uwagi na przekroczenie w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych: liczba bakterii grupy Coli.

W dniu 28 października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 36/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wodociągu miejskiego „Szklanówka” w Mszanie Dolnej do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content