Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego TYMBARK

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 6 października 2021 r. z wodociągu wiejskiego Tymbark Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym
nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), z uwagi na przekroczenie w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych: liczba bakterii Escherichia coli.

W dniu 7 października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 33/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Tymbark do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content