Zakaz używania wody z wodociągu wiejskiego Koninki

Znaczek "i" - informacja

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 20.11.2018r. z wodociągu wiejskiego Koninki – punkt poboru: zbiornik wyrównawczy badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdania: LZT/W/1591/N/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 20.11.2018r.
Dobowa produkcja wody : ok. 455 m3dobę
Liczba zaopatrywanej ludności : 2632 osób
Stosowane uzdatnianie wody: okresowe – filtry pospieszne żwirowo – piaskowe, chlorator, lampa UV

Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
Podjęte działania:

– natychmiast po otrzymaniu w dniu 21.11.2018r. informacji telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja zbiornika,
– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 44/18 z dnia 22.11.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.

Wynik badania: zbiornik wyrównawczy:
– Escherichia coli – 6 j.t. k. w 100 ml wody

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content