Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zakończył się cykl spotkań z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera

31 marca 2023 r. odbyło się ostatnie, trzecie  spotkanie z młodzieżą szkół branżowych I stopnia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera organizowanych przez PUP w Limanowej. W spotkaniach uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, dyrektor PUP Marek Młynarczyk, kierownik Zespołu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Joanna Kroczek oraz doradcy zawodowi PUP Limanowa Ewa Matras i Agnieszka Bulanda. 

Głównym celem zajęć było zapoznanie uczestników z sytuacją na lokalnym rynku pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi. Doradcy przekazali także informacje związane z usługami i instrumentami rynku pracy świadczonymi przez Urząd osobom młodym. Przybliżono również tematykę związaną z rejestracją jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Przekazano informacje dotyczące usług w ramach sieci EURES oraz omówiono metody i sposoby szukania pracy.
Doradcy zawodowi podkreślali, jak fundamentalne znaczenia na obecnym rynku pracy ma idea „uczenia się przez całe życie”. W związku z licznymi zmianami, jakie na nim zachodzą, automatyzacją, szybkim rozwojem technologicznym, cyfryzacją, osoba na nim funkcjonująca jest zmuszona do ciągłego doskonalenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Podkreślono młodzieży, że należy inwestować w swój rozwój i ciągle się doskonalić, aby znaleźć swoje miejsce na zmieniającym się rynku pracy.
Na zakończenie życzono uczestnikom wielu sukcesów w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. W trakcie spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania doradcom pytań, zgłaszania swoich sugestii, uwag oraz konsultacji. Młodzież otrzymała także opracowane przez Urząd materiały informacyjno-promocyjne.

 

2024-02-21 00:11:44, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa