Zaktualizowana Ewidencja instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej udostępniło zaktualizowaną ewidencję instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021.

 

 

 

Ewidencja zawiera dane teleadresowe: ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej i Komisariatów, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Sporządzenie ww. Ewidencji jest realizacją zadania 3.1.1. oraz 3.1.2. Krajowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content