Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zaproszenie na transmisję XXVIII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego

20 września 2022 r. o godzinie 09:00, rozpoczną się obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

Transmisja on – line sesji będzie dostępna  TUTAJ

 

 

 

 

Program obrad:

 1. Otwarcie sesji (godz.9:00)
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości:
 5. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Zapoznanie się z:
 7. a) informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,
 8. b) informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
 9. c) informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Szpitala Powiatowego, przedłożoną Zarządowi Powiatu przez Dyrektora Szpitala.
 10. Zapoznanie się z opinią RIO w zakresie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 11. Zapoznanie się z informacją o poziomie wykonania kontraktu z NFZ w I półroczu 2022 r. oraz o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa.
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Limanowskiego z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg udzielonych w I półroczu 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.

PRZERWA W OBRADACH

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/277/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do reprezentacji w Kongresie Stowarzyszenia pod nazwą Związek Euroregion „Tatry”.
 3. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego w powiecie limanowskim w roku 2021 „Bezpieczny Powiat Limanowski”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022 – 2024 „Bezpieczny Powiat Limanowski”.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych w roku 2021 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu limanowskiego.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 7. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

Porządek obrad XXVIII Sesji Powiatu Limanowskiego

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content