Kolejne umowy na przebudowę dróg powiatowych podpisane

W bieżącym tygodniu w obecności Zarządu Powiatu Limanowskiego reprezentowanego przez Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę, Wicestarostę Agatę Zięba oraz Członka Zarządu Wojciecha Włodarczyka podpisano umowy na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach: Mszana Górne/Łętowe, Stróża oraz Słopnice/Zalesie, na które Powiat Limanowski otrzymał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu pomocowego Funduszu Dróg Samorządowych.  

Pierwsza umowa podpisana z WPPUH „Janda” z Łostówki na przebudowę odcinkowej drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce w miejscowości Mszana Górna/Łętowe – an długości ok. 3 km.

Przebudowa drogi powiatowej obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulacją odwodnienia – udrożnienie rowów przydrożnych wraz z częściowym umocnieniem korytkami wodościekowymi, przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi, budową chodnika (od mostu do kościoła), wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej sieci teletechnicznej. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna. Łączny koszt wykonania zadania to 5 mln 507 tys. 400 zł. Planowany termin wykonania zamówienia to 30.09.2020 r.

Kolejna umowa podpisana z WPPUH „Janda” z Łostówki dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlna – Wilkowisko w miejscowości Stróża (rejon od kościoła do cmentarza).

Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulację odwodnienia – udrożnienie rowów przydrożnych wraz z częściowym umocnieniem, korytkami wodościekowymi, wykonanie zatoki postojowej, budowę chodnika, przebudowę przepustów pod zjazdami, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej i teletechnicznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Dobra. Łączny koszt to 1 mln 879 tys. 840 zł. Termin wykonania zadania planowany jest na 30.09.2020 r.

 

Dodatkowo dokonano podpisania umowy wykonawczej z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Limdrog Sp. Z o.o. z Limanowej na remont drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice/Zalesie (na odcinku 6,8 km). W zakresie zadania zostanie wykonana wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z jej umocnieniem, wzmocnieniem poboczy, renowacje odwodnienia wzdłuż drogi, wykonanie miejscowych zabezpieczeń korpusu drogi narzutu siatkowo-kamiennego oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa wraz z oświetleniem.  Łączny koszt wykonania zadania to 8 mln 190 tys. 543 zł. Termin wykonania zamówienia to 30.09.2020 r.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content