Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zarząd Powiatu z wizytą u Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka

W piątek 4 grudnia br. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Limanowskiego z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Leśniakiem. Powiat Limanowski reprezentowali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba. Obecny był również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski oraz Wojciech Łukacz Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa.

Głównym tematem spotkania była rozbudowa infrastruktury sportowej w rejonie tras rekreacyjno – sportowych wokół Góry Mogielica.

 

2021-09-24 21:28:21, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa