Zawiadomienie

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zawiadamia się, że 13 stycznia 2023 r. Starosta Limanowski wydał decyzję, znak: GN.6821.43.2022, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Koninie, gm. Niedźwiedź, oznaczonej numerem działki 3171, o powierzchni 0,72 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie prac związanych z inwestycją polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej SRS fi 110, do dz. ew. nr 3076 obręb ewidencyjny Konina, jednostka ewidencyjna gmina Niedźwiedź.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji Starosty Limanowskiego, w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, budynek C, II piętro, pokój nr 224, w godzinach pracy urzędu, tj. pon. – pt. 730-1530.

 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Starosty Limanowskiego, do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content