Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

STAROSTA LIMANOWSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Mordarka, gm. Limanowa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1081, o powierzchni 0,15 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mordarka i Limanowa”.

 

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

2024-02-21 00:17:31, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa