Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zgłoś pasiekę – powstaje szlak miodu w powiecie limanowskim.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie do projektu „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom- edycja 2021”, którego celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. Planowane są m.in. nasadzenia roślin miododajnych, organizacja konferencji pszczelarskiej, spotkań edukacyjnych dla dzieci, konkursu fotograficznego “Pszczoła w Obiektywie” wydanie kalendarza pszczelarskiego oraz wydanie mapy – szlak miodu w powiecie limanowskim.

Na mapie z podkładem turystycznym – szlak miodu w powiecie limanowskim, zaznaczone zostaną zgłoszone pasieki a na odwrocie mapy zamieszczone zostaną opisy pasiek z danymi kontaktowymi. W związku z powyższym zapraszamy właścicieli pasiek, gospodarstw agroturystycznych posiadających pasieki do zgłoszenia swoich obiektów do zaprezentowania na mapie. Dodatkowo można przesłać zdjęcie gospodarstwa pasiecznego/agroturystycznego ewentualnie zdjęcia z prowadzonych warsztatów i innych wydarzeń zawartych w ofercie (wówczas dodatkowo wymagane jest podpisanie umowy o przekazaniu praw autorskich do zdjęć). Mapa zostanie wydana w nakładzie co najmniej 1000 egzemplarzy i będzie dostępna w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu limanowskiego dla odwiedzających region turystów oraz przekazana do gospodarstw pasiecznych/agroturystycznych.

Ze względu na harmonogram projektu prosimy o dokonanie zgłoszeń na załączonym formularzu, przesyłając lub dostarczając formularz do siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa pok. 323a w terminie do dnia 09 sierpnia br. ( liczy się data wpływy zgłoszenia).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 903, lub mailowo lotlimanowski@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy

Umowa o przekazanie praw autorskich do zdjęć

2021-12-07 12:57:53, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa