Zgłoś swój ,,Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”

pomysł na biznes

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Limanowskiego do udziału w konkursie ,,Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”. W trakcie konkursu wyłonione i nagrodzone zostaną najciekawsze pomysły na działalność gospodarczą.

Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie będzie opracowanie przy pomocy formularza – biznes planu własnego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Celem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Konkurs poprzez samodzielne poszukiwanie informacji ma również dostarczyć młodzieży praktyczną wiedzę na temat warunków prowadzenia firmy, sporządzania biznes planu oraz aplikowania o środki unijne.


Zgłoszenia do konkursu (biznes plan – wyłącznie w formie elektronicznej, oświadczenia oraz informacja wstępna) należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 do  Starostwa Powiatowego, ulica Józefa Marka 9, 34- 600 Limanowa (liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) drogą pocztową, osobiście lub przesłać drogą mailową na adres: rozwoj@powiat.limanowa.pl.


W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową należy załączyć skany oświadczenia i informacji wstępnej i uzyskać zwrotne potwierdzenie odebrania zgłoszenia. Oryginały  oświadczeń wraz z informacją wstępną złożyć u Dyrektora szkoły.
 
Biznes plan należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie doc,  pdf  lub  jpg)  na nośniku CD lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@powiat.limanowa.pl


Kontakt w sprawie konkursu: 
Czesław Abram 
tel. 18 3337 897,  
e- mail: rozwoj@powiat.limanowa.pl. 
Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
II piętro pok. nr 204a


 
Dokumentacja konkursowa w załączeniu:

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR BIZNES PLANU

OŚWIADCZENIA WRAZ Z INFORMACJĄ WSTĘPNĄ 

KARTA OCENY I ETAP 

KARTA OCENY II ETAP 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content