Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zgłoszenia kandydatur do nagrody „Amicus Hominum”

Plakat dot. nagrody "Amicus Hominum"

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Realizuje ciekawe lokalne inicjatywy? Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum ”. Nabór zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r.

Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców Małopolski wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących.

Nagroda „Amicus Hominum” jest podziękowaniem za zaangażowanie i podejmowanie codziennego trudu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a także za wkład w rozwój naszego regionu. Nominacje do nagrody są również okazją, by podziękować i wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem walczyli o ludzkie życia w czasie pandemii COVID-19 oraz tym, którzy pomagają potrzebującym z Ukrainy.

Kategorie Nagrody, do których można zgłaszać kandydatów w roku 2022:

  • Amicus Hominum – Działalność społeczna – za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in. aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej;
  • Amicus Hominum – Inicjatywa Młodych  – za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu;
  • Amicus Hominum – Odpowiedzialny Społecznie – za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Kandydaci do nagrody Amicus Hominum mogą być zgłaszani przez osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy jak również  jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Poniżej znajdują się do pobranie niezbędne dokumenty zgłoszenia oraz informacje:

Wszelkich informacji dotyczących Nagrody udziela także Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, 12 61 60 982, tel. 12 61 60 121 ngo@umwm.malopolska.pl.

 

 

źr. malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content