Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich

W dniach 3-4 kwietnia w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które było połączone z uroczystym jubileuszem XX-lecia Związku Powiatów Polskich. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Pierwszego dnia delegaci XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich  przyjęli siedem stanowisk dotyczących: racjonalnego rozwoju e – administracji, finansowania systemu oświaty, sytuacji w służbie zdrowia, koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska, wynagrodzenia pracowników sektora publicznego oraz znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju. Podczas Zgromadzenia zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe oraz przyjęty budżet na rok bieżący.

Tego samego dnia odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa, podczas której zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok oraz uhonorowań związanych z 20 – leciem Związku Powiatów Polskich.

W drugim dniu zgromadzenia miał miejsce panel partnerstwa publiczno – prywatnego, a także wystąpienie Prezesa NFZ na temat Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019 – 2023. Na zakończenie odbyła się dyskusja dotycząca spraw bieżących istotnych dla powiatów.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content