Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zmarł Ryszard Hadka Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego

19 listopada 2020 r. w wieku 70 lat zmarł Ryszard Hadka – Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego – społecznik i zasłużony działacz samorządowy. Był uczestnikiem Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego, który miał miejsce w Powiecie Limanowskim w dniach 25-27 października 2019 r.

W roku 1994 Ryszard Hadka został radnym Gminy Stryszawa drugiej kadencji. W kolejnych trzech kadencjach Rady Gminy Stryszawa (1998-2002), (2002-2006), (2006-2010) był jej przewodniczącym. W 2010 roku objął mandat radnego powiatowego, a od 2014 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.  Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla społeczności i samorządów lokalnych Powiatu Suskiego.

Głębokie wyrazy żalu i współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego śp.  Ryszarda Hadki składają Ewa Filipiak
Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego wraz z Radą Powiatu oraz Mieczysław Uryga Starosta Limanowski
wraz z Zarządem Powiatu Limanowskiego.

Grupowe zdjęcie podczas wiyty delegaci w powiecie limanowskim na sali konferencyjnej starostwa.

 

2021-12-01 05:11:43, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa