Powiat Limanowski

Oficjalny portal

W Szpitalu Powiatowym w Limanowej zrobisz bezpłatne badania stężenia markera PSA w surowicy krwi

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego organizuje kampanię promocyjno – edukacyjną dotyczącą nowotworu gruczołu krokowego, skierowaną do mężczyzn z terenu powiatu limanowskiego, będących w wieku od 50 do 70 lat. W ramach akcji zostaną wykonane nieodpłatnie badania stężenia markera PSA w surowicy krwi. Kampania jest finansowana ze środków Powiatu Limanowskiego.

Jednym z efektów starzenia się społeczeństwa jest wzrost chorób u osób starszych, w tym głównie różnego rodzaju nowotworów. Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Jest on drugą, zaraz po raku płuc, przyczyną zgonów. Jest to podstępna choroba, gdyż we wczesnym stadium często nie daje objawów, w związku z czym, kiedy jest wykrywany, niejednokrotnie ma postać zaawansowanego nowotworu z przerzutami. Dlatego też, w celu wczesnej diagnostyki, jednym z coraz popularniejszych badań kontrolnych jest badanie PSA.

Co to jest PSA?
PSA (ang. Prostate Specific Antigen) to antygen gruczołu krokowego, białko wytwarzane przez komórki stercza. Jego stężenie można oznaczyć w zwykłym badaniu krwi, która pobiera się z żyły łokciowej pacjenta.

Do czego służy marker PSA?
Marker PSA jest drugim, obok badania prostaty, testem przesiewowym, który pozwala na wykrycie bezobjawowego raka prostaty. Często pozwala na wykrycie choroby na wczesnym etapie rozwoju, dzięki czemu leczenie jest bardziej efektywne. Należy pamiętać, że antygen PSA produkowany jest również przez zdrowy nabłonek w okolicy prostaty i może być wykrywany także u osób ze zdrowym gruczołem, w stanach zapalnych gruczołu, jak i u osób z nowotworem stercza. Dlatego też wynik badania PSA powinien być w każdym przypadku interpretowany przez lekarza rodzinnego lub specjalistę.

Przebieg i przygotowanie do badania
Stężenie poziomu PSA oznacza się w zwykłym badaniu krwi, którą pobiera się z żyły łokciowej pacjenta. Badany nie musi być na czczo, jednak warto zaznaczyć, że na wyniki oznaczenia PSA u mężczyzn często wpływa w szczególności: łagodny rozrost stercza, zapalenie dróg moczowych, ejakulacja oraz czy ćwiczenia fizyczne wykonywane w ciągu 48 godzin poprzedzających test. Dlatego przed badaniem należy wstrzymać się od aktywności fizycznej.

Na bezpłatne badania PSA zapraszamy wszystkich mężczyzn z terenu powiatu limanowskiego, będących w wieku od 50 do 70 lat. W celu wykonania badania należy się zgłosić do rejestracji pracowni analitycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej a następnie wykonać badanie w punkcie pobrań. Punkt pobrań jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00. Badania wykonywane będą do końca 2019 roku, bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Na badanie wykonane w ramach akcji nie jest wymagane skierowanie.

Ważne!
szacuje się, że w liczba nowych przypadków nowotworu złośliwego gruczołu krokowego w województwie małopolskim w roku 2029 będzie większa o 33% w stosunku do stanu z roku 2016[1].
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w latach 2011-2013 był odpowiedzialny za 8,5% ogółu zgonów z powodu nowotworów złośliwych mężczyzn w Województwie Małopolskim i odsetek ten jest o 8,0% większy niż w przypadku całej Polski[2].
w Województwie Małopolskim nowotwór prostaty najbardziej zagraża życiu mieszkańców powiatów limanowskiego, Nowego Sącza i nowosądeckiego (gdzie standaryzowany wskaźnik umieralności wynosi odpowiednio 1,5, 1,23, 1,16)[3]. Ponadto w powiecie limanowskim jest mniej korzystna niż w całym kraju struktura wieku mężczyzn co powoduje, że rzeczywisty współczynnik umieralności w powiecie limanowskim jest wyższy niż ogólnopolski aż o 23%.
szacuje się, że w Polsce w roku 2029 w stosunku do roku 2016 liczba nowych przypadków nowotworu złośliwego prostaty będzie o 29% większa[4]. Natomiast w powiecie limanowskim liczba nowych przypadków będzie większa aż o 47 %[5].

 

[1] Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa małopolskiego, s. 144.
[2] Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa małopolskiego, s. 22.
[3] Tamże, s. 22-23.
[4] Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa małopolskiego, s. 137.
[5] Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa małopolskiego, s. 137.

 

źr.: Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej

2020-08-07 03:09:55, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa