Zwiększenie środków na dofinansowanie projektów eko – przedsiębiorców

Zwiększenie środków na dofinansowanie projektów eko - przedsiębiorców, informacja
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu o ponad 16 mln zł środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów eko -przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu projektów małopolskie przedsiębiorstwa będą miały możliwość sfinansowania inwestycji zakładających poprawę ich efektywności energetycznej, poprzez głęboką modernizację energetyczną obiektów czy zastosowanie technologii efektywnych energetycznie.

 

W projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w zakresie zastosowania technologii efektywnych energetycznie możliwe jest zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa czy też modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparcie dotyczy wykorzystania energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku głębokiej modernizacji obiektów możliwy jest szeroki zakres prac mający na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje i wymiana lokalnych źródeł ciepła.

Przedsiębiorstwa planujące inwestować w odnawialne źródła energii będą podejmować działania w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie dotyczy tych inwestycji, które służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

W projektach zakładających z kolei rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego wnioskodawcy muszą przedstawić plan określający nie tylko zakres i sposób wykorzystania wybudowanego obiektu, ale również katalog zainteresowanych podmiotów, mieszkańców, potencjalnych inwestorów. Warto pamiętać, iż celem projektu nie może być tworzenie nowej siedziby przedsiębiorstwa czy przeznaczenie powstałych obiektów na cele turystyczne.

 

źródło: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content