Doliny Kubin


  Dolny Kubin 
   Słowacja


Urząd Miasta Dolny Kubin

Hviezdoslavovo námestie 1651/2 
026 01 Dolný Kubín
www.dolnykubin.sk

primator@dolnykubin.sk
tel.: 043/5814 454


Umowa

25 września 2009 roku, podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy o przyjaźni i współpracy między Miastem Dolny Kubin (Słowacja) 
a Powiatem Limanowskim.

Umowa o stosunkach partnerskich między Powiatem Limanowskim i Miastem Dolny Kubin została podpisana 23 listopada 2009r.

Powiat Limanowski i Miasto Dolny Kubin dzieli dystans ok. 135 km (licząc odległość od Miasta Limanowa do Miasta Dolny Kubin).

Miasto Dolny Kubin – krótka charakterystyka


Dolny  Kubin to miasto powiatowe, administracyjne, gospodarcze i kulturalne, 
a także turystyczne centrum Orawy. Położone jest na wysokości 468 m n.p.m., na granicy Pogórza Orawskiego i Magury Orawskiej, w dolnym biegu rzeki Orawy, która dzieli miasto na dwie części. Nad miastem dominują: z południa Wielki Chocz (1611 m) i z północy Kubińska Hala (1346 m). Miasto liczy około 20 000 mieszkańców.

Pierwsza pisemna wzmianka o Dolnym Kubinie pojawiła się w dokumencie 
z 6 stycznia 1314 roku. Osada rozwijała się jako wieś należąca do Zamku Orawskiego. W późniejszym okresie była na przemian majątkiem króla węgierskiego 
i wpływowych oligarchów. Od co najmniej 1420 r. miasto występowało jako część składowa majątku dominium orawskiego z siedzibą w Zamku Orawskim.W 1632 r. Dolny Kubin uzyskał prawa miejskie, a od 1683 r. był siedzibą Orawskiej Żupy.

Swój największy rozmach, który można było zaobserwować przede wszystkim na polu kultury,  miasto osiągnęło w XIX wieku. Wówczas Dolny Kubin i cały region Orawy pełnił rolę kulturalnego i społecznego ośrodka słowackiego życia. 

Znaczący okres dla miasta rozpoczął się po 1960 r. Wynikało to z nowego podziału administracyjnego, kiedy na Orawie z powiatów Namiestowo, Trstiena i Dolny Kubin stworzono jeden powiat z siedzibą w Dolnym Kubinie. Po wielu latach Dolny Kubin znów stał się siedzibą władz całej Orawy. W 1972 r. miasto zyskało rangę centrum regionu. 

Dziś Dolný Kubín jest żywym  i szybko rozwijającym się miastem przemysłowym (przemysł elektrotechniczny), jak również siedzibą wielu szkół (gimnazjum, liceum ekonomiczne i medyczne, szkoła muzyczna), oraz ośrodkiem wydawniczym
i prasowym.

Dolny Kubin jest miejscem atrakcyjnym turystycznie ze względu na jego zabytki. Najstarszym zabytkiem o charakterze kulturalno-historycznym jest Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z wieżą pochodzącą z XIV wieku. Podstawowym, sięgającym średniowiecza zabytkiem urbanistycznym miasta jest Hviezdoslavovo námestie (Plac Hviezdoslava). Na obrzeżach  placu znajduje się kilka kamienic mieszczańskich zbudowanych w stylu renesansowym i barokowym. Najstarszy ośrodek literacki na Słowacji to Orawskie Muzeum P. O. Hviezdoslava, naprzeciwko którego stoi Dom pamięci P. O. Hviezdoslava. 

W Dolnym Kubinie działały osobistości formatu nie tylko słowackiego, ale i również europejskiego, takie jak Pavol Országh Hviezdoslav, Andrej Radlinský, Samo Chalupka, Martin Hamuljak, Anton Bernolák, pierwszy kodyfikator języka słowackiego, oraz literaci i pisarze Martin Kukučín, Ladislav Nádaši-Jégé i inni.

Historia współpracy z Dolnym Kubinem 
  
Kontakty z Dolnym Kubinem zostały nawiązane na początku lat 70-tych. Pierwsza umowa, która została podpisana pomiędzy urzędem Powiatu w Dolnym Kubinie, a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej dotyczyła wymiany sportowej. Był to rok 1971, bądź 1972. W późniejszym czasie, pomimo, iż w Polsce zaczął obowiązywać nowy podział administracyjny zgodnie z którym zlikwidowano powiaty i oficjalnie kontakty na szczeblu władz zanikły, to kontakty sportowe pomiędzy naszymi i słowackimi szkołami wciąż trwały. Przez wiele dziesięcioleci trwała wymiana i młodzież, przede wszystkim z Limanowej, wyjeżdżała  do Dolnego Kubina. Również  młodzież słowacka gościła na naszych trenerach. Podczas tych spotkań młodzi ludzie rozgrywali zawody w wielu dyscyplinach sportowych.

Na szczególną uwagę zasługują kontakty turystyczne pomiędzy powiatami, 
a właściwie między PTTK Oddział w Limanowej, – który był i jest organizatorem  wszystkich  spotkań turystycznych – a Klubem Turystów Słowackich w Dolnym Kubinie. 

Pierwsze spotkanie turystyczne zorganizowane przez Prezydium Powiatowej Rady  Narodowej  PKKFiT (Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki) miało miejsce jesienią 1973r. Inicjatorem i organizatorem tego wyjazdu był ś.p. Józef Twaróg „Cekosik”. Wiele osób tego pierwszego spotkania już nie żyje, inne nie uprawiają turystyki, tylko nieliczna grupka czynnie uprawia turystykę górską. 
Pierwsza wizyta turystów z Powiatu Limanowskiego w Dolnym Kubinie trwała trzy dni. Grupa zakwaterowana była w Hotelu ”STO” w Namestowie nad samym Jeziorem Orawskim. Była to grupa kilkudziesięcioosobowa, głównie młodzież szkolna, jak również dorośli związani z PTTK. Grupa przez trzy dni chodziła po górach i zwiedzała Dolny Kubin, Namestowo, oraz Slanicki Ostrov na Jeziorze Orawskim. Nie był to jednorazowy wyjazd. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat turyści z naszego regionu zwiedzili Północną Słowację w tym sporo gór: Tatry, Słowacki Raj, Wielką i Małą Fatrę, Pasmo  Wielkiego Chocza.

Również turyści ze Słowacji gościli na Ziemi Limanowskiej. Podczas wizyt, oprócz gór (Tatry Polskie, Gorce, Beskid Wyspowy, Pieniny, Beskid Sądecki) umożliwialiśmy im zwiedzanie takich miast jak: Częstochowa, Oświęcim, Warszawa i oczywiście Kraków.  Do stałych imprez z przyjaciółmi ze Słowacji należą także wyjścia na Babią Górę, które trwają od początku naszych kontaktów. Odbywają się one regularnie dwa razy w roku: w  niedzielę najbliższą Trzech Króli i pierwszą niedzielę września. Spotkania na Trzech Króli są bardziej kameralne, natomiast wrześniowe wywodzą się z organizowanych przez Słowaków wyjść dla uczczenia Lenina, które to wyjście, po zmianach politycznych stało się normalnym, turystycznym spotkaniem na Babiej Górze.  Spotykamy się tam regularnie już 
36 lat. 

Inne, już nie cykliczne spotkania miały miejsce w różnych miejscach w zależności od sytuacji politycznej. Spotykania odbywały się między innymi w Tatrach na Wołowcu i Rakoniu, organizowano wspólne przejścia przez „zieloną granicę” na Osobitą. W czasie Solidarności i wojny Jaruzelskiego organizowano „tajne” spotykania na Przełęczy Jałowieckiej. 

Mimo, iż oficjalne kontakty na szczeblu powiatów przestały istnieć, to te wcześniejsze spotkania, w różnej formie, przetrwały do dzisiaj i kontynuowane są przez różne instytucje. Z tych spotkań wytworzyły się w sposób naturalny i do dziś dnia trwają takie kontakty jak: wymiana  sportowa, kulturalna między szkołami limanowskimi a kubińskimi. Kontakty między gminami polskimi i słowackimi np. Miasto Limanowa i Dolny Kubin, również Gmina Słopnice  współpracuje z  Gminą Chlebnice  w Powiecie Dolny Kubin. 

23 listopad 2009r.

23 listopada br. podczas wizyty władz powiatowych w Dolnym Kubinie, została podpisana Umowa o stosunkach partnerskich pomiędzy Powiatem Limanowskim i Miastem Dolny Kubin.

Miasto Dolny Kubin odwiedzili Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Franciszek Dziedzina, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Bolesław Żaba, jak również Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Rudolf Zaczyński. W imieniu słowackich władz umowę podpisali: Primator Miasta Ivan Budiak oraz Z-ca Praimatora Miasta Roman Matejov. 
Podpisana umowa była zwieńczeniem wcześniejszych starań dążących do nawiązania współpracy z Dolnym Kubinem. 25 września 2009 roku, podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy o przyjaźni i współpracy pomiędzy Miastem Dolny Kubin (Słowacja) a Powiatem Limanowskim. 

Partnerzy podpisując umowę wyrazili chęć współpracy w zakresie:

  • rozwoju turystyki
  • kultury fizycznej, sportu i wymiany grup młodzieżowych,
  • kultury i sztuki
  • oświaty
  • folkloru
  • zdrowia i pomocy społecznej
  • handlu i dizłalności gospodarczej
  • gospodarki miejskiej
  • rolnictwa

Liczymy, iż dalsza wspólpraca będzie przebiegać pomyślnie i z korzyścia dla obu stron.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content