Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Godziny otwarcia

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880

e-mail:  starostwo@powiat.limanowski.pl

czas pracy:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

Numery kontaktowe:

Nazwa wydział Numery kontaktowe
CENTRALA 18 33 37 800
Sekretariat Starosty 18 33 37 816
Fax. 18 33 37 880
Sekcja Obsługi Rady i Zarządu Kierownik: 18 33 37 810
18 33 37 819
Powiatowy Rzecznik Konsumenta 18 33 37 822
Zespół Radców Prawnych 18 33 37 857
Wydział Finansowy Dyrektor Wydziału: 18 33 37 878
Skarbnik Powiatu: 18 33 37 814
Główna Księgowa: 18 33 37 879
Kasa: 18 33 37 899
Wydział Organizacji i Zdrowia Dyrektor: 18 33 37 804
Kancelaria Ogólna: 18 33 37 900
Kadry: 18033 37 807
Informatycy: 18 33 37 999
18 33 37 894
Sekcja Gospodarczo -Techniczna Kierownik: 18 33 37 803
Parking: 18 33 37 886
Archiwum: 18 33 37 892
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Dyrektor: 18 33 75 805
18 33 37 910
Paszporty: 18 33 37 998
Wydział Komunikacji i Transportu Dyrektor: 18 33 37 809
Rejestracja Pojazdów: 18 33 37 885
Prawa Jazdy: 18 33 37 887
Obsługa transportu drogowego: 18 33 37 817
Wydział Edukacji i Sportu Dyrektor: 18 33 37 812
18 33 37 852
18 33 37 851
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Dyrektor: 18 33 37 906
Z-ca dyrektora: 18 33 37 863
18 33 37 806
18 33 37 923
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Dyrektor: 18 33 37 859
18 33 37 840
18 33 37 858
18 33 37 919
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru
Dyrektor: 18 33 37 808
Z-ca dyrektora:18 33 37 813
Sekretariat: 18 33 37 888
Oddział zamiejscowy:  18 33 19 819
Wydział Budownictwa i Architektury Dyrektor: 18 33 37 815
Z-ca dyrektora: 18 33 37 905
18 33 37 870
18 33 37 890
18 33 37 867
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dyrektor:  18 33 37 904
18 33 37 854
18 33 37 877
18 33 37 875
Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych Dyrektor: 18 33 70 118 wew. 21
Administracja: wew. 22
Kasa: wew.23
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki Kierownik: 18 33 37 921
18 33 37 901
Punkt Informacji Turystycznej:
18 33 75 800
Biuro ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Kierownik: 18 33 37 897
18 33 37 903
Biuro Kontroli Wewnętrznej 18 33 37 860
Biuro Zamówień Publicznych 18 33 37 872
Audytor Wewnętrzny 18 33 37 810
Inspektor Ochrony Danych 18 33 37 835
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
tel: 18 33 37 824
fax: 18 33 37 825
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dyrektor: 18 33 37 828
PFRON: 18 33 37 825
Rodziny Zastępcze: 18 33 37 827
Powiatowy Zarząd Dróg Dyrektor: 18 33 37 832
Sekretariat: 18 33 37 831
Księgowość:18 33 37 896
Powiatowy Urząd Pracy Dyrektor: 18 33 37 866
Z-ca dyrektora: 18 33 37 864
Sekretariat: 18 33 37 850
CENTRALA 18 33 37 800

 

 

 

2021-09-24 20:06:10, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa