Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Godziny otwarcia

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880

e-mail:  starostwo@powiat.limanowski.pl

czas pracy:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail: starostwo@powiat.limanowski.pl
– W sprawach skarg i wniosków Starosta i Wicestarosta przyjmują w poniedziałki od godziny 14.00 do 17.00.
– Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach skarg i wniosków przyjmują w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu.
– W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 13.45 – 14.45.

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Limanowej:

a) 72 8804 0000 0070 0012 2353 0123 – opłaty za prawo jazdy
b) 79 8804 0000 0000 0012 2353 0005 – opłaty komunikacyjne (dowody rej., tablice rej., itp.)
c) 20 8804 0000 0000 0012 2353 0097 – opłaty geodezyjne (np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
d) 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 – rachunek depozytowy (wadia)
e) 09 8804 0000 0000 0012 2353 0004 – dochody własne (czynsze, refaktury)
f) 52 8804 0000 0000 0012 2353 0006 – dochody Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa)

Numery kontaktowe:

Nazwa wydział Numery kontaktowe
CENTRALA 18 33 37 800
Sekretariat Starosty 18 33 37 816
Fax. 18 33 37 880
Sekcja Obsługi Rady i Zarządu Kierownik: 18 33 37 810
18 33 37 819
Powiatowy Rzecznik Konsumenta 18 33 37 822
Zespół Radców Prawnych 18 33 37 857
Wydział Finansowy Dyrektor Wydziału: 18 33 37 878
Skarbnik Powiatu: 18 33 37 814
Główna Księgowa: 18 33 37 879
Kasa: 18 33 37 899
Wydział Organizacji i Zdrowia Dyrektor: 18 33 37 804
Kancelaria Ogólna: 18 33 37 900
Kadry: 18033 37 807
Informatycy: 18 33 37 999
18 33 37 894
Sekcja Gospodarczo -Techniczna Kierownik: 18 33 37 803
Parking: 18 33 37 886
Archiwum: 18 33 37 892
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Dyrektor: 18 33 75 805
18 33 37 910
Paszporty: 18 33 37 998
Wydział Komunikacji i Transportu Dyrektor: 18 33 37 809
Rejestracja Pojazdów: 18 33 37 885
Prawa Jazdy: 18 33 37 887
Obsługa transportu drogowego: 18 33 37 817
Wydział Edukacji i Sportu Dyrektor: 18 33 37 812
18 33 37 852
18 33 37 851
Wydział Rozwoju, Inwestycji
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Dyrektor: 18 33 37 906
Z-ca dyrektora: 18 33 37 806
18 33 37 863
18 33 37 923
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Dyrektor: 18 33 37 859
Z-ca dyrektora: 18 33 37 840
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru
Dyrektor: 18 33 37 808
Z-ca dyrektora:18 33 37 813
Sekretariat: 18 33 37 888
Wydział Budownictwa i Architektury Dyrektor: 18 33 37 815
Z-ca dyrektora: 18 33 37 870
Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych Dyrektor: 18 33 70 118 wew. 21
Administracja: wew. 22
Kasa: wew.23
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki /Kierownik: 18 33 37 901
18 33 37 921
Punkt Informacji Turystycznej:
18 33 75 800
Biuro Kontroli Wewnętrznej 18 33 37 860
Biuro Zamówień Publicznych 18 33 37 872
Audytor Wewnętrzny 18 33 37 835
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 18 33 37 835
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
tel: 18 33 37 824
fax: 18 33 37 825
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dyrektor: 18 33 37 828
PFRON: 18 33 37 825
Rodziny Zastępcze: 18 33 37 827
Powiatowy Zarząd Dróg Dyrektor: 18 33 37 832
Sekretariat: 18 33 37 831
Księgowość:18 33 37 896
Powiatowy Urząd Pracy Dyrektor: 18 33 37 866
Z-ca dyrektora: 18 33 37 864
Sekretariat: 18 33 37 850
CENTRALA 18 33 37 800

 

 

2020-01-25 17:45:41, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa