Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Instytucje kultury

Instytucje kultury

Powiat Limanowski dysponuje wieloma instytucjami,  które zajmują się promocją  i upowszechnianiem kultury. Przybierają różne formy organizacji, np. kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne czy galerie sztuki.

1. Ośrodki kultury
2. Kina
3. Muzea, Galerie, Izby Regionalne
4. Cmentarze historyczne
5. Biblioteki

 

2020-08-03 22:20:26, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa