Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Klasztor OO.Cystersów w Szczyrzycu

Klasztor OO.Cystersów w Szczyrzycu. Zespół klasztorny Cystersów został założony w 1245 roku. W zespole zabudowań opactwa szczyrzyckiego wyróżniającym się obiektem jest murowany kościół z 1620 r. pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, uprzednio gotycki, przebudowany w XVIII i XIX wieku. Wyposażenie wnętrza barokowe. Wewnątrz cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, namalowany w XVI w. zapewne przez włoskiego artystę. Koronowany koronami biskupimi w 1939 roku i powtórnie koronami papieskimi w 1984 roku.

W skład zespołu klasztornego wchodzi ponadto zabytkowy spichlerz murowany z XVIIw., z obszerną sienią posiadającą sklepienie kolebkowe oraz z pięknym kamiennym portalem, ozdobionym herbem Korczak W 1954 r. w klasztorze zorganizowano muzeum w którego zbiorach m.in. znajduje się kolekcja starych obrazów, wśród których dwa malowane są ręką Stanisława Samostrzelnika (1476-1541), nadwornego malarza króla Zygmunta Starego. Miłośników militariów zachwycić mogą bogate zbiory broni palnej i siecznej. Są tu też zbiory numizmatyczne, staropolskie zegary, rękopisy z XIIIw. i czasów późniejszych, starodruki, naczynia i szaty liturgiczne z XVII i XVIII wieku. W Muzeum Klasztornym OO. Cystersów zwiedzający może podziwiać takie dzieła jak: zbiór pergaminowych manuskryptów, Krzyż Dobrej Drogi z XV wieku, płaskorzeźbione votum za ocalenie klasztoru, kolekcję kielichów mszalnych, zabytkowe meble. Browar w Szczyrzycu przez kilka wieków był wizytówką zakonników, którzy przebywają w tej miejscowości od XIII w. Z czasem zakład produkujący piwo nie wytrzymał konkurencji w nowej rzeczywistości gospodarczej. Został zamknięty w połowie lat 90. ubiegłego wieku, m.in. ze względu na brak środków na jego modernizację. Przed kilkoma laty mnisi postawili na hodowlę krów rasy polskiej czerwonej. Wybudowali nowoczesną oborę. Mają ponad 100 sztuk bydła. W przyszłości zamierzają produkować z mleka różnego rodzaju sery. Później ojcowie zajęli się produkcją wody mineralnej o nazwie „Źródła Ojców Cystersów ze Szczyrzyca”. Teraz do tej działalności zostanie dołączona także produkcja piwa. Browar Belgia i reprezentująca opactwo cystersów w Szczyrzycu k. Limanowej spółka Dominium podpisali kontrakt na produkcję piwa. Umowa wieńczy kilkuletnie starania browaru o wykorzystanie unikatowej receptury cysterskiej. 

Więcej na oficjalnej stronie klasztoru: www.szczyrzyc.cystersi.pl

 

2020-10-27 04:21:07, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa