Konsultacje społeczne

 

Ogłoszenie konsultacji – 2015

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Na podstawie uchwały Nr 1238/14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 29 września 2014 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Biuro Promocji, Kultury i Turystyki – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

projekt uchwały w sprawie konsultacji – do pobrania

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

 

Ogłoszenie konsultacji – 2016

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Na podstawie uchwały Nr 213/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 września 2015 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starsotwa Powiatowego w Liamnowej, Biuro Promocji, Kultury i Tursytyki – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

projekt uchwały w sparwie konsultacji  – do pobrania

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

 

Ogłoszenie konsultacji – 2017

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr 534/16 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 7 września 2016 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Biuro Promocji, Kultury i Tursytyki – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

projekt uchwały w sprawie konsultacji – do pobrania

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

 

Ogłoszenie konsultacji – 2018

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Na podstawie uchwały Nr 887/17 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 września 2017 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu wspólpracy Powiatu Limanowksiego z organziacjami pozarządowymi oraz z podmiotami okreśłonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Do udziału w konultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działąjace na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowa.pl  lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

uchwała w sprawie konsultacji – do pobrania

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

 

Ogłoszenie konsultacji – 2019

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie uchwały Nr 1234/18 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 września 2018 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowski.pl lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa – w terminie od 10.09.2018 r. do 21.09.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

uchwała w sprawie konsultacji – do pobrania

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019

 

Ogłoszenie konsultacji – 2020

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie uchwały Nr 227/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 6 września 2019 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Biuro Promocji, Kultury i Turystyki – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowski.pl lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa – w terminie od 13.09.2019 r. do 27.09.2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

Uchwała_Nr 227_19_Zarządu Powiatu Limanowskiego

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

 

Ogłoszenie konsultacji – 2021

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie uchwały Nr 563/20 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Limanowskiego.

Forma konsultacji: wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Biuro Promocji, Kultury i Turystyki – na adres email: bogumila.ludwiczek@powiat.limanowski.pl lub droga listowną ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa – w terminie od 07.09.2020 r. do 25.09.2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3337 901.

Uchwała_Nr 563_20_Zarządu Powiatu Limanowskiego

formularz zgłaszania opinii – do pobrania

projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content