Mieszkalnictwo i budownictwo

1. -Rodzaje budowy lub robót budowlanych wymagające zgłoszenia-
2.-Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części-
3.-Poświadczenie o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu-
4.-Wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy-
5.-Zaświadczenie o samodzielności lokali-
6.Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Wzory wniosków do pobrania:

-Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę-
Druk wniosku B-1 Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Przykład wypełnionego wniosku B-1

-Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego-
Druk wniosku B-2 Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Przykład wypełnionego wniosku B-2

-Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę-
Druk wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
Przykład wypełnionego wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-
Druk oświadczenia B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Przykład wypełnionego oświadczenia B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

-Informacja uzupełniająca do Wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B-1. Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-2 oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)-

Druk informacji uzupełniającej B-4
Przykład wypełnionej informacji B-4

-Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu-
Oświadczenie –zgoda strony na rzecz której decyzja została wydana do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content