Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Organizacje Pożytku Publicznego

L.P.

    Organizacje Pożytku Publicznego    

1.
 Związek Limanowian w Limanowej
2.  Stowarzyszenie „Chór Chłopięcy” Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej  w Limanowej
3.  Stowarzyszenie „Związek Tymbarczan”
4.  Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A’Paulo                       w Limanowej
5.  Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „CYRENEJCZYK”
6.  Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Szczyrzycu
7.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II Przy Parafii p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tymbarku
8.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta Przy Parafii M.B.K.R. Św. w Niedźwiedźiu
9.  Stowarzyszenie „REMEDIUM”
10.  Stowarzyszenie „RAZEM DLA REGIONU”
11.  Limanowska Akcja Charytatywna „Lach”
12.  OSP w Laskowej
13.  OSP w Limanowej
14.  OSP w Pogorzanach
15.  Fundacja „TEZEUSZ”
16. Samodzielne Koło Terenowe nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku
17. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mszanie Dolnej
18. Chór Mieszany „Canticum Iubilaeum” przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
2020-10-27 04:09:37, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa