Pomagamy zwierzętom

Projekt ten realizowany jest przez Klub Gaja w Wilkowicach, w którym na terenie powiatu limanowskiego bierze udział Powiatowe Centrum Ekologiczne.

 

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w/w zakresie.

 

Cele szczegółowe:

  • zainspirowanie dzieci, młodzieży i wychowawców do lokalnych działań na rzecz zwierząt poprzez formy aktywnej edukacji
  • podnoszenie wiedzy i zdobywanie kompetencji w zakresie ochrony praw zwierząt i ich dobrostanu
  • kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców dotyczących poszanowania dla zwierząt
  • zapewnianie obywatelom lepszego dostępu do informacji i do wykorzystania instrumentów prawnych dotyczących ochrony praw zwierząt
  • wsparcie obywateli w rozwiązywaniu lokalnych zagrożeń i problemów w/w zakresie
  • propagowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie ochrony praw zwierząt
  • zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę i miejsce zwierząt w naszym życiu

Najważniejsza częścią projektu będą działania na rzecz ochrony praw zwierząt podjęte przez placówki oświatowe w całym kraju w ramach programu edukacji Pomagamy zwierzętom. Będziemy współpracować z placówkami oświatowymi, które będą lokalnie realizowały program.

 

W ramach projektu planujemy wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, które zostaną rozdystrybuowane do 4000 placówek oświatowych w całym kraju wg bazy adresowej Klubu Gaja, organizację prezentacji i warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz wydarzeń informacyjno-promocyjnych, a także prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

 

11.03.2008 r.

Celem konferencji było zapoznanie nauczycieli z projektem programu edukacji ekologicznej „Pomagamy zwierzętom”. Możliwościami wykorzystania poradników oraz materiałów edukacyjnych: filmów, broszur związanych z tym projektem, które są przygotowane dla uczestników konferencji.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ochrony praw zwierząt oraz podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwiązywaniu lokalnych problemów w/w zakresie.

 

Najważniejsza częścią projektu będą działania na rzecz ochrony praw zwierząt podjęte przez placówki oświatowe w całym kraju w ramach programu edukacji Pomagamy zwierzętom.

 

 

 

Projekt „Pomagamy zwierzętom – program edukacji ekologicznej ” dofinansowano ze środków UE- Program Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie orzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”

 

2005/017-488.01.01.01 oraz WFOŚiGW w Katowicach

 

W ramach tego projektu ogłoszono konkurs plastyczny pn „Pomagamy zwierzętom”.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content