Powiat Koszaliński

POWIAT KOSZALIŃSKI

STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE
ul. Racławicka 13 
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

tel. (94) 714-01-89 (Sekretariat Starostwa),
fax. (94) 714-01-31
e-mail:poczta@powiat.koszalin.pl

Umowa

6 kwietnia 2016 roku, podczas XII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego,  podjęta została uchwała w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Powiatem Limanowskim.

W delegacji uczestniczyli: Jan Puchała-Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga- Wicestarosta Limanowski, Agata Zięba-  Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Jan Więcek – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego
    
Podpisane porozumienie pomiędzy tymi dwoma powiatami ma na celu umocnienie więzów między mieszkańcami w/w powiatów oraz umocnienie obywatelskiej samodzielności, rozwoju współpracy i wymiany poglądów jak również bezpośrednich doświadczeń. Ma określić kierunki kontaktów pomiędzy instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi, a także podmiotami gospodarczymi.

Charakterystyka Powiatu Koszalińskiego

Powiat Koszaliński położony jest w pół¬nocno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Liczy 64205 mieszkańców, gdzie 31945 stanowią mężczyźni natomiast kobiety 32260. Jego ogólna powierzchnia wynosi 1669 km², z czego 34,1% zajmują grunty orne, 42,8% lasy i tereny leśne, a 23,1% pozostałe grunty
Powiat koszaliński od zachodu sąsiaduje z powiatem koło¬brzeskim, od południowego zachodu z białogardzkim, od południa ze szczecineckim, od wschodu z bytowskim, zaś od północnego wschodu ze sławieńskim. Północną granicę powiatu wyznacza około trzydziestokilometrowy pas wybrzeża Bałtyku.

Jest to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych regionów naszego kraju. Spotkać tu można ogromne obszary zieleni wyróżniające się ciekawą i bogatą szatą roślinną. Dominują wprawdzie tereny rolnicze urozmaicone lasami mieszanymi. Nie brakuje jednak malowniczych krajobrazów, licznych i rybnych jezior zagłębionych w pagórkowatym terenie, oraz lasów obfitujących w grzyby, jagody i wszelkie runo leśne. To wszystko stanowi dużą atrakcję dla miłośników przyrody, a także turystów poszukujących kontaktu z naturą oraz schronienia od zgiełku cywilizacji. Powiat koszaliński to także piaszczyste i czyste plaże Bałtyku, malownicze rzeki oraz liczne rezerwaty florystyczne i faunistyczne. Znajduje się wiele objętych ochroną pomników przyrody w tym: pojedyncze drzewa, aleje i głazy narzutowe.

Historia współpracy


6 kwietnia 2016 roku.
Podpisanie umowy partnerskiej między Powiatem Limanowskim   a  Koszalińskim.
Podpisane porozumienie pomiędzy tymi dwoma powiatami ma na celu umocnienie więzów między mieszkańcami w/w powiatów oraz umocnienie obywatelskiej samodzielności, rozwoju współpracy i wymiany poglądów jak również bezpośrednich doświadczeń. Ma określić kierunki kontaktów pomiędzy instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi, a także podmiotami gospodarczymi.

11 września 2016 rok
Na owocobraniu wśród obecnych gości był Wicestarosta Koszaliński Dariusz Kalinowski przedstawiciel partnerskiego powiatu, współpracującego z powiatem limanowskim. Ogromnym zainteresowaniem i sympatią uczestników cieszyła się rywalizacja przedstawicieli partnerskich powiatów – Limanowskiego z Koszalińskim.

30 września 2016 rok
Na zaproszenie Starosty Koszalińskiego gościła czteroosobowa delegacja samorządowców z Limanowej, tj. Mieczysław Uryga wicestarosta limanowski, Agata Zięba członek zarządu powiatu limanowskiego oraz Ewa Filipiak i Józef Jaworski – radni powiatowi. Wizyta jest efektem porozumienia o współpracy partnerskiej, które od kilku miesięcy łączy samorządy limanowski i koszaliński.
Podczas pobytu nad morzem, delegacja odwiedziła m.in. Starostwo Powiatowe w Koszalinie, gdzie spotkali się ze starostą Marianem Hermanowiczem, członkami kierownictwa urzędu oraz grupą radnych z powiatu.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content