Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Szkoły i placowki oświatowe

Dane teleadresowe szkół wg stanu na 1 września 2020 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

Władysława Orkana 1, 34-600 Limanowa, tel. 337-20-59

dyrektor Anna Mruk

e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl

http://www.1lo.limanowa.pl/

———————————————————————————————————-

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej

ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa, tel. 337-17-60

dyrektor Joanna Rudek

e-mail: sekretariat@zsnr1.limanowa.pl

www.zsnr1.limanowa.pl

———————————————————————————————————-

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej

ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa, tel. 337-26-02

dyrektor Stanisław Wąsik

e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl

www.zstio.edu.pl

—————————————————————————————————————

Zespół Szkół w Tymbarku,

34-650 Tymbark 349, tel. 332-50-30

dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek

e-mail: zstymb@poczta.onet.pl

———————————————————————————————————————

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej,

ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna, tel. 331-90-40

dyrektor Andrzej Dębski

e-mail: zsz@powiat.limanowa.pl

e-mail: sekretariat@zsti.edu.pl

www.zsti.edu.pl

———————————————————————————————————-

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej,

ul. J. Marka 2, 34-730 Mszana Dolna, tel. 331-01-35

dyrektor Katarzyna Wacławik

e-mail: zsp@mszana.com.pl

www.zspmszana.iap.pl

———————————————————————————————————-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej

tel. 333-00-29, 34-642 Dobra 364
dyrektor Danuta Gąsior

e-mail: soswdobra@poczta.onet.pl

http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/

———————————————————————————————————-

Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej:

  1. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa, tel. 337-17-37,   tel. 337-58-37
    dyrektor Paweł Pięta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej
ul. Z. Augusta 8
e-mail: pomagamy@poczta.onet.pl
www.ppp.zpo.limanowa.pl

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej
ul. Z. Augusta 8
e-mail: moslimanowa@poczta.onet.pl
www.mos.limanowa.pl

———————————————————————————————————-

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej

Poręba Wielka 205, 34-735 Niedźwiedź
tel. 331-70-06
dyrektor  Grzegorz Dziadoń
e-mail: dwdz@dwdz.pl
www.dwdz.pl

 

2020-10-19 17:15:38, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa