Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Władze Powiatu

     Władzę uchwałodawczą w powiecie sprawuje Rada Powiatu, a władzą wykonawczą jest Zarząd Powiatu, na czele którego stoi Starosta, natomiast organami kontrolnymi są komisje stałe i doraźne.

 Rada Powiatu Limanowskiego

 Zarząd Powiatu Limanowskiego

2019-03-26 05:08:20, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa