Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Wykaz organizacji

STOWARZYSZENIA REJESTROWANE
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
2019-12-08 17:57:42, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa