Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Wykaz organizacji

STOWARZYSZENIA REJESTROWANE
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT LIMANOWSKI
2020-03-29 18:10:16, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa