Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zarezerwuj wizytę w urzędzie

Starostwo Powiatowe w Limanowej informuje, że został udostępniony Portal Rezerwacji Wizyty w Urzędzie pod adresem: http://esk.powiat.limanowski.pl

Obsługa zarezerwowanych wizyty w urzędzie może odbywać się tylko w godzinach pracy urzędu tj.7:30 – 15:30.

Uwaga!

Jeśli pojawi się możliwość zarezerwowania wizyty po 15:30 prosimy o zgłaszanie tego błędu na adres internetowy: informatyk@powiat.limanowski.pl  

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, została wprowadzona internetowa rezerwacja wizyt w naszym Urzędzie w zakresie spraw:

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Przeniesienie pozwolenia na budowę,
 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę,
 • Zgłoszenie robót budowlanych/ obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

Wydział Komunikacji i Transportu

 1. Rejestracja pojazdów
 • Wymiana Dowodu rejestracyjnego,
 • Rejestracja Pojazdów,
 • Wydanie wtórnika nalepki, naklejki, tablicy lub dowodu rejestracyjnego,
 • Wyrejestrowanie pojazdu,
 • Obsługa przedsiębiorcy,
 1. Transport
 • Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • Wydanie/zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy,
 • Wydanie/zmiana zezwolenia na regularny przewóz osób,
 • Wydanie/zmiana zaświadczenia na potrzeby własne,
 • Wydanie / zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • Wydanie / zmiana licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
  do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Kat. II lub III,
 • Ewidencja Diagnostów,
 • Ewidencja Instruktorów,
 • Prowadzenie rejestru Stacji Kontroli Pojazdów,
 • Prowadzenie rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców.
 1. Prawo Jazdy
 • Wydanie/ przedłużenie pozwolenia do kierowania tramwajem,
 • Wydanie prawa jazdy,
 • Wymiana prawa jazdy ze względu na wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
  kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub szkolenia okresowego – kod 95,
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający rok,
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
 • Wymiana prawa jazdy,
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy – utrata, zniszczenie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Elektronicznym Systemie Kolejkowym w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Zapraszamy do korzystania !!!!

Instrukcja Rezerwacji – FILM
Instrukcja Anulowania Wizyty – FILM

Portal Rezerwacji Wizyty w Urzędzie został uruchomiony w wyniku  realizacji projektu
„e-Administracja w Powiatach Małopolski” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

2024-04-19 23:21:32, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa