Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Edukacja prawna – mediacje

Próba czy dążenie do polubownego rozwiązania sporu, trudnej sytuacji pomiędzy dwoma stronami to jest właśnie mediacja. Okazuje się, że dużą część sporów prawnych możemy skutecznie rozwiązać korzystając z pomocy doświadczonego mediatora.

Z mediacji możemy skorzystać niemal na każdym etapie sporu. Jeśli sprawa toczy się w ramach postępowania sądowego, możemy zawnioskować do sądu o przeprowadzenie mediacji. Jeśli spór nie trafił do sądu, możemy wykorzystać możliwości jakie daje nam system Nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, którego integralną częścią są nieodpłatne mediacje.

Pamiętaj, że na terenie Powiatu Limanowskiego możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Więcej informacji: TUTAJ.

Zobacz viedo przygotowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda i dowiedz się więcej.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa przekazanych przez Powiat Limanowski.

2021-12-07 12:20:20, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa