Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w 2022 roku

Bezpłatna pomoc prawna - plakat. Niebieskie tło przedstawia dwie dłonie splecione z powyższym napisem o bezpłatnej pomocy prawnej

W związku z zapowiedziami Rządu oraz rosnącą liczbą zakażeń decyzją Starosty Limanowskiego – porady prawne i obywatelskie od poniedziałku 24 stycznia br. do odwołania odbywają się wyłącznie zdalnie . Rejestracji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1833337 894, 183337 892, 18 3337 804 kom. 600033199 lub mailowo porady@powiat.limanowski.pl.

Plakat informacyjny - Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić. Jaką pomoc możesz otrzymać? informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem; pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem). Jak możesz skorzystać z pomocy? Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego (urzędu miasta) i poproś o umówienie na wizytę lub umów się samodzielnie przez formularz na stronienp.ms.gov.pl


 

AKTUALNOŚCI

Komunikat w związku ze zmianą wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

Poniżej tabela przedstawia lokalizację i godziny dyżurów w punktach:

 

Dni tygodniaLimanowa

Starostwo Powiatowe
Ul.J. Marka 9
34-600 Limanowa
Pokój nr 102

PORADY PRAWNE

Mszana Dolna

Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
(wejście od strony parkingu policyjnego)

PORADY PRAWNE

Kamienica

Budynek komunalny remizy OSP – pomieszczenie przy Gminnej Bibliotece Publicznej 34-608 Kamienica 426
PORADY PRAWNE

 Laskowa

Urząd Gminy
Laskowa
34 – 602 Laskowa 643

PORADY OBYWATELSKI

Jodłownik

Szkoła podstawowa
w Mstowie,
34-620 Mstów 92

PORADY OBYWATELSKIE

  Poniedziałek15:30–19:3011.15-15.159.00-13.0011.00-15.008.00-12.00
  Wtorek15:30 – 19:3014.00-18.009.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
  Środa7:30- 11:3010.15-14.159.00-13.0015.00-19.009.00-13.00
Czwartek7:30-11:308.00-12.009.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
 Piątek15:30 – 19:3014.00-18.009.00-13.0011.00-15.009.00-13.00

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804 lub 18 33 37 892, 18 33 37 894

https://www.facebook.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194/

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

CZĘŚĆ I:

 

 NAZWA JEDNOSTKIZAKRES

PORADNICTWA

ADRESTELEFON odpłatność połączeńDOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LimanowejWspieranie Rodziny i System Pieczy ZastępczejUl. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 18 3375826

798311499

wg stawek operatora

Poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.15

pcpr@powiat.limanowski.plKażdy mieszkaniec powiatu limanowskiego
Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej, mediacjeUl. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 18 3375826

798311499

wg stawek operatora

 

Poniedziałek – piątek:

7.15-15.15

 

pcpr@powiat.limanowski.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu limanowskiego
PSYCHOLOGICZNE
2.Zespół Placówek Oświatowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu Limanowskiego

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 

ul. Zygmunta Augusta 8

34-600 Limanowa

 

 

Tel. 18 3371737

wg stawek operatora

 

Poniedziałek – piątek

7:30 – 17:00

 

pomagamy@poczta.onet.pl

 

Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z terenu powiatu limanowskiego

 

PEDAGOGICZNE
3.Zespół Placówek Oświatowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu Limanowskiego

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 

ul. Zygmunta Augusta 8

34-600 Limanowa

 

 

 

Tel. 18 3371737

wg stawek operatora

 

 

Poniedziałek – piątek

7:30 – 17:00

 

 

 

pomagamy@poczta.onet.pl

 

 

 

Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z terenu powiatu limanowskiego

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
4.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz psychologiczno-terapeutycznych dla rodzin dotkniętych przemocą

Ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 18 3375826

798311499

wg stawek operatora

 

Poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.15

pcpr@powiat.limanowski.plKażdy mieszkaniec powiatu limanowskiego
5.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”– wsparcie

– pomoc psychologiczna,

– informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

6.Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:
pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
pomoc prawną,
pomoc psychiatryczną,
pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).
W budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (parter, Klub Pracy, ul. Józefa Marka 9)Dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu, tel.

783-222-800

Punkt czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 15.30 – 19.30
Wtorek: 15.30 – 19.30
Środa: 15.30 – 19.30
Czwartek: 15.30 – 19.30

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
www.pokrzywdzeni.gov.pl
www.podhaleregion.pl
Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).
INTERWENCJA KRYZYSOWA
7.Centralne Zarządzanie KryzysoweMonitorowanie bezpieczeństwaRządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00(22)  785 700 177e-mail:dyzurny@rcb.gov.p
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
8.Powiatowy Urząd Pracy w LimanowejUsługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. 

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

 

 

18 3337850

Wg stawek operatora

Poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.15

 

limanowa.praca.gov.pl

 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu powiatu limanowskiego

Ul. Starowiejska 9

34-730 Mszana Dolna

18 3311710

Wg stawek operatora

9.Infolinia Urzędów Pracy – Zielona InfoliniaPod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

– zarejestrowani

-poszukujący pracy

– pracodawcy

 
PRAWO KONSUMENCKIE
10.Powiatowy Rzecznik KonsumentówUdzielanie ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy, kierowanie do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez Konsumenta i obowiązujące przepisy,

prowadzenie postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,

kierowanie spraw konsumenckich na drogę postępowania sądowego i reprezentowanie Konsumentów przed sądami (w zależności od okoliczności sprawy i opinii radcy prawnego Biura)

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

Pok.102

18 3337822

Wg stawek operatora

Pon. – pt.:

7.30 do 15.30

rzecznik.konsumentow@powiat.limanowski.pl

 

Mieszkańcy powiatu limanowskiego
11.Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówOchrona praw konsumenckichUOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie
PRAWA PACJENTA
12.Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 

Informacje dotyczące świadczeń medycznych

 

ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

 

tel. (12) 298 81 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

Pon. – pt.:

Godz.  8.00 – 16.00

www.nfz-krakow.pl 

Pacjenci oraz świadczeniodawcy

13.Rzecznik Praw PacjentaOchrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. – pt.

godz. 08.00-20.00

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

14.Narodowy Fundusz Zdrowia- CentralaUprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
15.Rzecznik Praw Osób NiepełnosprawnychOchrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
16.3.Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .Ochrona praw dzieckaBiuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
17.

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w LimanowejInformacje dotyczące m. in. : emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych,  kapitału początkowego i innych świadczeń

Zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa(0-18) 337-96-10 

piątek08:00–15:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
poniedziałek08:00–18:00
wtorek08:00–15:00
środa08:00–15:00
czwartek08:00–15:00
 

Mieszkańcy powiatu limanowskiego

 

Adresaci porad:

– ubezpieczeni

– płatnicy

– lekarze

 

PRAWO PRACY
18.Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

PRAWO PODATKOWE
19.Krajowa Informacja SkarbowaInformacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055

z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

z z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
20.Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonychBiuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

Kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE
21.WWW. OBYWATEL.GOV.PLInformacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

22.Rzecznik Praw ObywatelskichOchrona praw obywatelskichBiuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·         pon.

·         godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content