Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie o silnych wiatrach na terenie powiatu limanowskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych wiatrach na terenie całego województwa, w tym na terenie powiatu limanowskiego. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od dzisiaj tj. 15 marca od godziny 23:00 do […]

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY

Jeszcze tylko do 15 marca ochotnicze straże pożarne mogą przesyłać zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów, zrealizowanych w latach 2017-2018. Już za kilka dni […]

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z występującymi na terenie powiatu limanowskiego wichurami w dniach 9 i 10 marca 2019 roku Starosta Limanowski Mieczysław Uryga – Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołał w dniu 11 marca w trybie pilnym […]

Turniej wiedzy pożarniczej rozstrzygnięty

27 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy przeprowadzone zostały eliminacje gminne, kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu naszej […]

Wprowadzenie p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się powitanie nadkom. Doroty Tokarz, która będzie pełnić obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Limanowej p.o. […]

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej insp. Dariusza Urbanika

22 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Dariusza Urbanika Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę, a następnie przybliżono przebieg kariery zawodowej […]

Wspólne ćwiczenia z łączności kryzysowej

W sobotę 23 lutego pod patronatem Wojewody Małopolskiego odbyły się pierwsze w tym roku ćwiczenia łączności kryzysowej SP EmCom. W ćwiczeniach w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Powiatowego Centrum […]

Młodzież Zapobiega Pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie […]

Ruszył konkurs Małopolskie Remizy 2019

60 tys. zł to maksymalna kwota dotacji na remont małopolskich remiz strażackich. Na złożenie wniosku gminy i jednostki OSP mają czas tylko do 13 marca br. Środki te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy strażaków-ochotników. […]

Szkolenie z ratownictwa górskiego z Państwową Strażą Pożarną

W związku z cyklem szkoleń dla uczniów klas wojskowych i policyjnych w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku, instruktorzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej przeprowadzili 20 lutego 2019 roku szkolenie z ratownictwa […]