Bezpieczeństwo

Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami oraz przedstawicielami służb

Wczoraj 3 marca Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przeprowadził spotkanie robocze w związku z bieżącą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się Koronowirusa COVID-19. W spotkaniu wzięli udział Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin z terenu powiatu limanowskiego, pracownicy Wydziału […]

KORONAWIRUS – NIEZBĘDNE INFORMACJE – INFOLINIA NFZ 800 190 590

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej objawia się ona gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób, a do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. […]

Wyniki Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim

28 lutego na terenie Stacji Narciarskiej Śnieżnica – Ski w Kasinie Wielkiej  Wielkiej rozegrano Powiatowe Igrzyska Młodzieży w narciarstwie Alpejskim. Organizatorami wydarzenia byli: ZPO- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL Limanowa oraz Powiatowy SZS w Limanowej.   […]

Porozumienie ws. nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA

Województwo Małopolskie występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt realizowany z 25 partnerami o wartości około 70 mln zł będzie służył promocji wykorzystania […]

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 […]

VII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kilkudziesięciu naukowców, ekspertów, inżynierów ruchu i policjantów wzięło udział w zakończonych w piątek VII Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jednej z najważniejszych konferencji dotyczących ruchu drogowego w Polsce. W dyskusji o działaniach, które mogą […]