Bezpieczeństwo

Zakończenie szkolenia podstawowego i ślubowanie nowych strażaków OSP

W piątek 18 czerwca br. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej miała miejsce uroczystość ślubowania oraz wręczenia zaświadczeń potwierdzających zakończenie szkolenia dla strażaków-ratowników OSP, którzy w ostatnim czasie zostali przez macierzyste […]

Nowy Zarząd OSP Limanowa

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów na Zjazd oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Limanowej. Spotkanie było również okazją do podsumowali działalność limanowskiej jednostki […]

Informacje dotyczące dalszego luzowania obostrzeń przeciwepidemicznych w czerwcu

Coraz większa liczba osób zaszczepionych oraz odpowiedzialne zachowanie obywateli sprawia, że liczba chorych na COVID-19 zmniejsza się. Dzięki zadowalającej sytuacji epidemicznej w Polsce rząd luzuje kolejne obostrzenia. Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie wesel i […]

Bezpłatne Zdjęcie do Dowodu Osobistego dla Seniorów do 30 czerwca

PCPR w Limanowej, zachęca seniorów których dowód osobisty stracił ważność do aplikowania online o jego wymianę i skorzystania z bezpłatnego Generatora zdjęć w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Warto się pospieszyć, ponieważ od sierpnia […]

Program korekcyjno – edukacyjny PCPR w Limanowej. Trwają zgłoszenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi nabór ciągły do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie panujesz nad emocjami? Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim […]

Trwają ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod nazwą RENEGADE/SAREX-21

W dniach od  17 do 21 maja br., zgodnie z programem ćwiczeń, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych będzie przeprowadzało ćwiczenie pn. RENEGADE/SAREX-21. Jego elementami są zdarzenia dotyczące przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek […]

Dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych. Ważne informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej udostępnia procedurę oraz wniosek (pod pobrania) o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W 2021 r. dofinansowanie w ramach likwidacji […]

Skip to content