eUrząd

Starostwo Powiatowe w Limanowej informuje, że zostały uruchomione usługi umożliwiające załatwienie spraw przez Internet za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Logowanie do platformy e-PUAP – LINK

W celu skorzystania z udostępnionych usług osoba zainteresowana musi posiadać Profil Zaufany, który można założyć i potwierdzić w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (Dziennik Podawczy 1 piętro) lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dostępne sprawy:

1. Zaświadczenie do licencji wspólnotowej. LINK

2. Informacja o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć dla kandydatów
na kierowców. LINK

3. Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora. LINK

4. Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów. LINK

5. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem. LINK

6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. LINK

7. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia
na rozbiórkę. LINK

8. Pismo ogólne do urzędu. LINK

9. Dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. LINK

10. Umieszczenie w domu pomocy społecznej. LINK

Zapraszamy do korzystania.

Usługi elektroniczne zostały uruchomione w wyniku  realizacji projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content