Symbole

Herb powiatu limanowskiego przedstawia w polu czerwonym złote drzewo, ponad którym ukoronowany srebrny Orzeł o dziobie i szponach złotych, z takąż przepaską przez skrzydła. Drzewo kojarzy się ze złotą polską jesienią, przez co herb znakomicie wpisuje się w strategię promocyjną Powiatu, w której lansuje się obraz Powiatu Limanowskiego jako ekologicznej krainy pełnej zieleni. Zamieszczony ponad koroną drzewa Orzeł ma własny, oryginalny i indywidualny charakter, jednakowoż nawiązuje do Orła, który jest godłem herbowym obecnego województwa małopolskiego. Połączenie wymienionych elementów heraldycznych wyraża przy pomocy języka heraldyki ścisły związek zarówno z topografią regionu, z miastem Limanowa, jak i województwem małopolskim, którego część stanowi powiat. Kształt tarczy herbu ma formę późnogotycką, barwy godła oraz pola tarczy, jak w herbie Województwa: czerwień dla pola tarczy, biel (srebro) dla Orła i złoto dla dzioba i szponów.

 

Herb powiatu

Flaga powiatu limanowskiego jest pochodną barw herbowych Ma postać płata o proporcjach 5:8, składającego się z trzech stref poziomych od góry: białej, żółtej i czerwonej, o szerokościach w stosunku do płata 2/5 : 1/5 : 2/5. Na środku płata umieszczony jest herb powiatu limanowskiego – w polu czerwonym złote drzewo, nad którym Orzeł o dziobie, szponach i przepasce złotych. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8

flaga powiatu

 

Pieczęć jest z samym godłem, tj. bez tarczy. Rolę tarczy herbowej przejmuje owalne pole pieczęci. Napisy (legenda) pieczęci – „RADA POWIATU W LIMANOWEJ”, „STAROSTA LIMANOWSKI” i „STAROSTWO POWIATOWE W LIMANOWEJ”  umieszczone są w otoku pieczęci.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content