Godziny otwarcia

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880

e-mail:  starostwo@powiat.limanowski.pl

czas pracy:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail: starostwo@powiat.limanowski.pl
– W sprawach skarg i wniosków Starosta i Wicestarosta przyjmują w poniedziałki od godziny 14.00 do 17.00.
– Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach skarg i wniosków przyjmują w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu.
– W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 13.45 – 14.45.

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Limanowej:

a) 72 8804 0000 0070 0012 2353 0123 – opłaty za prawo jazdy
b) 79 8804 0000 0000 0012 2353 0005 – opłaty komunikacyjne (dowody rej., tablice rej., itp.)
c) 20 8804 0000 0000 0012 2353 0097 – opłaty geodezyjne (np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
d) 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 – rachunek depozytowy (wadia)
e) 09 8804 0000 0000 0012 2353 0004 – dochody własne (czynsze, refaktury)
f) 52 8804 0000 0000 0012 2353 0006 – dochody Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa)

Numery kontaktowe:

Nazwa wydziałNumery kontaktowe
CENTRALA18 33 37 800
Sekretariat Starosty18 33 37 816
Fax. 18 33 37 880
Sekcja Obsługi Rady i ZarząduKierownik: 18 33 37 810
18 33 37 819
Powiatowy Rzecznik Konsumenta18 33 37 822
Zespół Radców Prawnych18 33 37 857
Wydział FinansowyDyrektor Wydziału: 18 33 37 878
Skarbnik Powiatu: 18 33 37 814
Główna Księgowa: 18 33 37 879
Kasa: 18 33 37 899
Wydział Organizacji i ZdrowiaDyrektor: 18 33 37 804
Kancelaria Ogólna: 18 33 37 900
Kadry: 18033 37 807
Informatycy: 18 33 37 999
18 33 37 894
Sekcja Gospodarczo -TechnicznaKierownik: 18 33 37 803
Parking: 18 33 37 886
Archiwum: 18 33 37 892
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Dyrektor: 18 33 75 805
18 33 37 910
Paszporty: 18 33 37 998
Wydział Komunikacji i TransportuDyrektor: 18 33 37 809
Rejestracja Pojazdów: 18 33 37 885
Prawa Jazdy: 18 33 37 887
Obsługa transportu drogowego: 18 33 37 817
Wydział Edukacji i SportuDyrektor: 18 33 37 812
18 33 37 852
18 33 37 851
Wydział Rozwoju Gospodarczego i InfrastrukturyDyrektor: 18 33 37 906
Z-ca dyrektora: 18 33 37 863
18 33 37 806
18 33 37 923
Wydział Gospodarowania NieruchomościamiDyrektor: 18 33 37 859
18 33 37 840
18 33 37 858
18 33 37 919
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru
Dyrektor: 18 33 37 808
Z-ca dyrektora:18 33 37 813
Sekretariat: 18 33 37 888
Oddział zamiejscowy:  18 33 19 819
Wydział Budownictwa i ArchitekturyDyrektor: 18 33 37 815
Z-ca dyrektora: 18 33 37 905
18 33 37 870
18 33 37 890
18 33 37 867
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaDyrektor:  18 33 37 904
18 33 37 854
18 33 37 877
18 33 37 875
Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-SportowychDyrektor: 18 33 70 118 wew. 21
Administracja: wew. 22
Kasa: wew.23
Biuro Promocji, Kultury i TurystykiKierownik: 18 33 37 921
18 33 37 901
Punkt Informacji Turystycznej:
18 33 75 800
Biuro ds. Pozyskiwania Środków ZewnętrznychKierownik: 18 33 37 897
18 33 37 903
Biuro Kontroli Wewnętrznej18 33 37 860
Biuro Zamówień Publicznych18 33 37 872
Audytor Wewnętrzny18 33 37 810
Inspektor Ochrony Danych18 33 37 835
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
tel: 18 33 37 824
fax: 18 33 37 825
Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieDyrektor: 18 33 37 828
PFRON: 18 33 37 825
Rodziny Zastępcze: 18 33 37 827
Powiatowy Zarząd DrógDyrektor: 18 33 37 832
Sekretariat: 18 33 37 831
Księgowość:18 33 37 896
Powiatowy Urząd PracyDyrektor: 18 33 37 866
Z-ca dyrektora: 18 33 37 864
Sekretariat: 18 33 37 850
CENTRALA18 33 37 800

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content