Godziny otwarcia

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
tel. 18 33 37 800, fax. 18 33 37 880

e-mail:  starostwo@powiat.limanowski.pl

czas pracy:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail: starostwo@powiat.limanowski.pl
– W sprawach skarg i wniosków Starosta i Wicestarosta przyjmują w poniedziałki od godziny 14.00 do 17.00.
– Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach skarg i wniosków przyjmują w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu.
– W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 13.45 – 14.45.

Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Limanowej:

a) 72 8804 0000 0070 0012 2353 0123 – opłaty za prawo jazdy
b) 79 8804 0000 0000 0012 2353 0005 – opłaty komunikacyjne (dowody rej., tablice rej., itp.)
c) 20 8804 0000 0000 0012 2353 0097 – opłaty geodezyjne (np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
d) 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 – rachunek depozytowy (wadia)
e) 09 8804 0000 0000 0012 2353 0004 – dochody własne (czynsze, refaktury)
f) 52 8804 0000 0000 0012 2353 0006 – dochody Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawa)

Numery kontaktowe:

Nazwa wydziałNumery kontaktowe
CENTRALA18 33 37 800
Sekretariat Starosty18 33 37 816
Fax. 18 33 37 880
Sekcja Obsługi Rady i ZarząduKierownik: 18 33 37 810
18 33 37 819
Powiatowy Rzecznik Konsumenta18 33 37 822
Zespół Radców Prawnych18 33 37 857
Wydział FinansowyDyrektor Wydziału: 18 33 37 878
Skarbnik Powiatu: 18 33 37 814
Główna Księgowa: 18 33 37 879
Kasa: 18 33 37 899
Wydział Organizacji i ZdrowiaDyrektor: 18 33 37 804
Kancelaria Ogólna: 18 33 37 900
Kadry: 18033 37 807
Informatycy: 18 33 37 999
18 33 37 894
Sekcja Gospodarczo -TechnicznaKierownik: 18 33 37 803
Parking: 18 33 37 886
Archiwum: 18 33 37 892
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Dyrektor: 18 33 75 805
18 33 37 910
Paszporty: 18 33 37 998
Wydział Komunikacji i TransportuDyrektor: 18 33 37 809
Rejestracja Pojazdów: 18 33 37 885
Prawa Jazdy: 18 33 37 887
Obsługa transportu drogowego: 18 33 37 817
Wydział Edukacji i SportuDyrektor: 18 33 37 812
18 33 37 852
18 33 37 851
Wydział Rozwoju, Inwestycji
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Dyrektor: 18 33 37 906
Z-ca dyrektora: 18 33 37 806
18 33 37 863
18 33 37 923
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Dyrektor: 18 33 37 859
Z-ca dyrektora: 18 33 37 840
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru
Dyrektor: 18 33 37 808
Z-ca dyrektora:18 33 37 813
Sekretariat: 18 33 37 888
Wydział Budownictwa i ArchitekturyDyrektor: 18 33 37 815
Z-ca dyrektora: 18 33 37 870
Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-SportowychDyrektor: 18 33 70 118 wew. 21
Administracja: wew. 22
Kasa: wew.23
Biuro Promocji, Kultury i Turystyki/Kierownik: 18 33 37 901
18 33 37 921
Punkt Informacji Turystycznej:
18 33 75 800
Biuro Kontroli Wewnętrznej18 33 37 860
Biuro Zamówień Publicznych18 33 37 872
Audytor Wewnętrzny18 33 37 835
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością18 33 37 835
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
tel: 18 33 37 824
fax: 18 33 37 825
Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieDyrektor: 18 33 37 828
PFRON: 18 33 37 825
Rodziny Zastępcze: 18 33 37 827
Powiatowy Zarząd DrógDyrektor: 18 33 37 832
Sekretariat: 18 33 37 831
Księgowość:18 33 37 896
Powiatowy Urząd PracyDyrektor: 18 33 37 866
Z-ca dyrektora: 18 33 37 864
Sekretariat: 18 33 37 850
CENTRALA18 33 37 800

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij