Limanowski Głos Profilaktyki to już tradycja! Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku odbędzie się happening mający na celu promowanie wśród młodzieży bezpiecznego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów. Tegoroczne spotkanie […]