Informacje

Nowe możliwości wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego

Sejm przyjął nowelizację zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami i listę podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu. W pierwszym etapie działania programu świadczenie dotyczyło […]

27 stycznia – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

            W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składamy Dyrekcji Urzędu, Kadrze Kierowniczej oraz Wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej serdeczne życzenia […]

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Samorządy miast i gmin Powiatu Limanowskiego zawiązały „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć” w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej […]

Trwają rozmowy o punkcie krwiodawstwa w Limanowej

W piątek 22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z Łukaszem Gulińskim Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, który w […]

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 148,30 m2, znajdującego się na piętrze budynku krytej pływalni w Limanowej. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego stanowi lokal znajdujący się na […]

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 545/3, przy ul. M.B. Bolesnej 8  w Limanowej. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego stanowią pomieszczenia oznaczone nr […]

Remont budynku „Starej Kolonii” przy DWDZ w Porębie Wielkiej rozpoczęty!

Rozpoczął się remont budynku „Starej Kolonii” przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z […]

Skip to content