Informacje

Konkurs pn. „Ekologiczny Stroik Wielkanocny” rozstrzygnięty!

Starostwo Powiatowe w Limanowej 13 marca br. ogłosiło konkurs na „Ekologiczny Stroik Wielkanocny”. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w […]

XVIII spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego

30 marca 2023 r. 45 uczniów reprezentujących 27 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego przypomniało teksty poety podczas XVIII edycji Powiatowego Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…” Konkurs zorganizował […]

Zapraszamy na III Powiatowy Kiermasz Wielkanocny

Zapraszamy na  III Powiatowy Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia br. w godzinach 10.00 – 15.00 na płycie limanowskiego Rynku. Wydarzenie organizuje Powiat Limanowski w partnerstwie z Miastem Limanowa. Dokładamy starań, aby […]

Podpisano umowy na remont i przebudowę dróg w powiecie limanowskim

28 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Mieczysława Urygi Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba Wicestarosty oraz Marka Urbańskiego Dyrektora PZD i Bogumiła Króla Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umów na wykonanie w […]

Kampania realizowana w ramach Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Powiat Limanowski jest partnerem kampanii realizowanej w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii w Województwie Małopolskim’’ Do największych zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych i społecznych należą obecnie zmiany klimatu. Wieloletnie obserwacje […]

Zagórzański Jarmark Wielkanocny w Mszanie Dolnej

Podczas Zagórzańskiego Jarmarku Wielkanocnego w Mszanie Dolnej, który odbył się w niedzielę 26 marca br., na dwa tygodnie przed Wielkanocą, lokalni producenci i twórcy  promowali naturalne wyroby spożywcze, rzemieślnicze i artystyczne. Podczas Wydarzenia można było […]

Skip to content