Projekty UE

Kwietniowe wydanie „Wiadomości z Powiatu” już dostępne!

Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania Biuletynu Starostwa Powiatowego w Limanowej „Wiadomości z Powiatu”, w którym znajdziecie aktualne wydarzenia i realizowane inwestycje w powiecie limanowskim, a także wiele praktycznych wiadomości dla mieszkańców.     Bezpłatny egzemplarz […]

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego

5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka spotkali się z Zarządem i Radą Powiatu Limanowskiego oraz samorządowcami powiatu limanowskiego. Spotkanie rozpoczął oraz gości powitał […]

Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich

W dniach 3-4 kwietnia w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, które było połączone z uroczystym jubileuszem XX-lecia Związku Powiatów Polskich. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Pierwszego dnia delegaci XXV […]

Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski” rozstrzygnięty

Sejmik Województwa Małopolskiego w 2019 roku przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz na roboty budowlane obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Małopolski. Dotacje zostały przekazane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach […]

Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego

W piątek 29 marca w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyły się kolejne dwa spotkania, poświęcone wypracowaniu oraz precyzowaniu merytorycznych założeń do nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025. Pierwsze ze spotkań zorganizowane zostało dla […]

Nowe e – usługi w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Masz do załatwienia sprawę w urzędzie, ale nie chcesz tracić czasu na stanie w kolejkach? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Aby zaoszczędzić Twój cenny czas, w Starostwie Powiatowym w Limanowej możesz internetowo załatwić sprawę lub […]

Spotkanie z pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego

Dzisiaj (22 lutego) w Starostwie Powiatowym w  Limanowej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej z  pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego. Spotkanie rozpoczął dyrektor PUP w Limanowej Marek Młynarczyk, który przywitał właścicieli oraz […]

Małopolskie kapliczki odzyskują dawny blask

Arcydzieła małej architektury sakralnej z szansą na renowację! Ruszyła kolejna edycja konkursu Kapliczki Małopolski, dzięki któremu odnowiono dotąd ponad 370 obiektów. Są elementem lokalnego krajobrazu od setek lat. Obecne na polach, drogach, ale też przy ulicach, […]

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalny Program Operacyjny […]