Projekty UE

Wakacyjny punkt informacyjny WUP w Limanowej!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce uruchamia wakacyjne punkty informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa. W punktach będzie można uzyskać w informacje o aktualnych projektach realizowanych przez WUP w Krakowie dla osób […]

Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim

Powiat Limanowski wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie […]

Edukacja Ekologiczna Dzieci w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

W dniu 22.06.2020 Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy zewnętrznej poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego […]

„Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Powiat Limanowski zrealizował projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”

AKTUALIZACJA Z DNIA 05.01.2020 R. Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej […]

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu: 441 778,00 zł Wartość dofinansowania stanowi […]

Skip to content