Projekty UE

Nowe e – usługi w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Masz do załatwienia sprawę w urzędzie, ale nie chcesz tracić czasu na stanie w kolejkach? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Aby zaoszczędzić Twój cenny czas, w Starostwie Powiatowym w Limanowej możesz internetowo załatwić sprawę lub […]

Spotkanie z pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego

Dzisiaj (22 lutego) w Starostwie Powiatowym w  Limanowej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej z  pracodawcami z terenu powiatu limanowskiego. Spotkanie rozpoczął dyrektor PUP w Limanowej Marek Młynarczyk, który przywitał właścicieli oraz […]

Małopolskie kapliczki odzyskują dawny blask

Arcydzieła małej architektury sakralnej z szansą na renowację! Ruszyła kolejna edycja konkursu Kapliczki Małopolski, dzięki któremu odnowiono dotąd ponad 370 obiektów. Są elementem lokalnego krajobrazu od setek lat. Obecne na polach, drogach, ale też przy ulicach, […]

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalny Program Operacyjny […]

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu: 441 778,00 zł Wartość dofinansowania stanowi […]

Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej

Powiat Limanowski wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu […]

„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 […]

„Cyfrowe Dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020   Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, Cel […]