Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

 

Beneficjent: Powiat Limanowski

Wartość projektu: 56 470,60 PLN

Kwota dofinansowania: 35 932,00 PLN

Okres realizacji: 22.06.2020 – 30.11.2021

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja i udostępnianie produktów tradycyjnych, lokalnych (potraw, produktów charakterystycznych dla danego obszaru działania koła), które będą zaprezentowane na Kongresie.

Działania w ramach projektu:

W ramach projektu planowana jest organizacja spotkania organizacyjnego z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.

W kolejnym etapie realizacji projektu Powiat zamierza organizować Kongres dla 56 Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, podczas którego będą miały miejsce m.in.:

  1. a) prelekcje nt. produktów lokalnych oraz pozyskiwania i rozliczania środków na ich wykonanie i promocje
  2. b) przygotowanie przez 10 Kół Gospodyń Wiejskich produktów lokalnych (potraw, produktów charakterystycznych dla danego obszaru działania koła), które będą zaprezentowane na Kongresie.
  3. c) Wykonane zostaną dyplomy szklane dla 56 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostaną wręczone podczas Kongresu.
  4. d) Występ zespołu promującego lokalny folklor.

W projekcie zaplanowano także produkcję 1 roll upu. Wszystkie materiały oraz prezentacje przedstawione podczas Kongresu zostaną opatrzone znakowaniem zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content