Wydziały

Starostwo Powiatowe w Limanowej składa się z:

11 wydziałów :

1. Organizacji i Zdrowia (OR)
– Sekcja Gospodarczo-Techniczna,
– Sekcja Obsługi Rady i Zarządu (BR)
2. Finansowy (FN)
– Sekcja ds. rachunkowości budżetowej,
– Sekcja ds. planowania budżetu i sprawozdawczości zbiorczej,
3. Geodezji, Kartografii i Katastru (GK)
– Sekcja – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
– Sekcja – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
– Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, (GK/OZ)
4. Budownictwa i Architektury (BA)
– Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej (BA/OZ)
5. Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (GJ)
6. Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GN)
– Sekcja Gospodarowania Nieruchomościami
– Sekcja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy (OŚ)
7. Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich (SO)
– Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (SO/PCZK)
8. Edukacji i Sportu ( EK)
9. Komunikacji i Transportu (KT)
– Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej (KT/OZ)
10. Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych (RS)
11. Promocji, Projektów i Przedsiębiorczosci (PK)

9 komórek organizacyjnych:

1. Biuro Audytu i  Kontroli Wewnętrznych (BK)
2. Biuro Zamówień Publicznych (BZ)
3. Zespół Radców Prawnych, (RP)
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PN)
5. Stanowisko ds. Koordynacji Systemów Zarządzania (KZ)
– Administrator Bezpieczeństwa Informacji
6. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BH)
7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)
8. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (SO/PZZK)
9. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZO)

Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych: 130

image_pdfimage_print

Udostępnij