Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Inwestycje

„Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego” – Informacja

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, zaplanowane na piątek 16  września 2022 r. wydarzenie z cyklu „Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego” nie odbędzie się. Na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach akcji „Regionalne Smaki […]

Odbiór drogi w Stroniu

31 sierpnia 2022 r. odbył się oficjalny odbiór zrealizowanego w systemie dwuletnim 2021/2022 zadania obejmującego wykonanie chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie […]

Droga powiatowa Limanowa – Szyk – Mstów wyremontowana!

24 sierpnia 2022 r. odbył się oficjalny odbiór zadania drogowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku […]

Nowe przejścia dla pieszych w Pisarzowej, Męcinie oraz Siekierczynie

29 lipca odbył się odbiór trzech przejść dla pieszych, przebudowanych w ramach I naboru /uzupełniającego na 2021 rok / do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść […]

Umowa na przebudowa drogi w Łętowem podpisana!

W dniu dzisiejszym,29 czerwca, w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla-dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe […]

Most w Zbludzy przekazany do remontu !

Dzisiaj, 02 czerwca Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba w obecności Dyrektora PZD Marka Urbańskiego przekazali plac budowy przedstawicielowi firmy BUDMOST  z Laskowej celem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w ciągu […]

Kolejne inwestycje na terenie powiatu limanowskiego!

Dzisiaj, 01 czerwca w Starostwie Powiatowym w obecności Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba – Wicestarosty, Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD oraz Bogumiła Król -Głównego Księgowego PZD zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań drogowych. […]

Oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej w Przyszowej

We wtorek 6 października br.  odbył się oficjalny odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (od mostu oś. Berdychów do skrzyżowania z drogą gminną w Kierunku Kaniny w rejonie […]

Skip to content