Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Inwestycje

Podpisano umowę na rozbudowę siedziby starostwa

29 maja 2024 r. W dniu 29 maja br. podpisana została umowa na budowę obiektu administracyjno – usługowego przy ulicy Józefa Marka 9, który będzie wchodził w skład siedziby Starostwa Powiatowego. Jako wykonawca zadania wybrana […]

Powiat Limanowski otrzymał wsparcie na zabezpieczenie osuwiska w Tymbarku

23 maja 2024 r. W dniu 22 maja br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda Krzysztof Jan Klęczar oraz reprezentujący Powiat Limanowski starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Ewa Filipiak oraz skarbnik Elżbieta Nastałek podpisali umowę […]

Głosowanie 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski rozpoczęte!

17 maja 2024 r. Trwa decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln złotych. Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca. O głosy powalczą […]

Strażacy z KP PSP w Limanowej otrzymają 200 000 zł na doposażenie komendy

17 kwietnia 2024 r. 17 kwietnia br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Limanowskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej o przekazaniu kwoty 200 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Porozumienie podpisali […]

Powiat przeznaczył kolejne dotacje na sprzęt alarmowy dla OSP

5 kwietnia 2024 r. 5 kwietnia br. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz wójtowie pięciu gmin powiatu limanowskiego: Bolesław Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna, Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica, Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa, Piotr Stach […]

W Łukowicy będzie modernizowana droga powiatowa

4 kwiecień 2024 r. 4 kwietnia br. przekazany został firmie ZIBUD Kamienicy plac budowy pod wykonanie zadania drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km od 4+006 do km 5+498 w […]

Remont drogi w Słopnicach

22 marca 2024 r. 18 marca 2024 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora PZD Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla podpisana została umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo […]

Ogłoszenie o przetargu

6 marzec 2024 r. Przedmiot I przetargu ustnego nieograniczonego stanowi najem części działki nr 4/2 obręb 7 miasta Limanowa o powierzchni 1 m2, na której usytuowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Limanowej. Minimalna cena wywoławcza […]

Od 1 marca rozpoczyna się modernizacja Pływalni Limanowskiej.

9 luty 2024 r. Od dnia 1 marca br. rozpoczną się prace modernizacyjne na Pływalni Limanowskiej. W związku z tym na cały miesiąc obiekt zostanie zamknięty. Zakres prac został tak rozplanowany, aby jak najwcześniej można […]

Skip to content