Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Inwestycje

Umowa na przebudowa drogi w Łętowem podpisana!

W dniu dzisiejszym,29 czerwca, w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla-dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe […]

Most w Zbludzy przekazany do remontu !

Dzisiaj, 02 czerwca Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba w obecności Dyrektora PZD Marka Urbańskiego przekazali plac budowy przedstawicielowi firmy BUDMOST  z Laskowej celem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w ciągu […]

Kolejne inwestycje na terenie powiatu limanowskiego!

Dzisiaj, 01 czerwca w Starostwie Powiatowym w obecności Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba – Wicestarosty, Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD oraz Bogumiła Król -Głównego Księgowego PZD zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań drogowych. […]

Oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej w Przyszowej

We wtorek 6 października br.  odbył się oficjalny odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (od mostu oś. Berdychów do skrzyżowania z drogą gminną w Kierunku Kaniny w rejonie […]

Podpisano umowę na przebudowę mostu w Laskowej Nagórze

We wtorek 10 sierpnia w starostwie Powiatowym w Limanowej została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000230 w km 0+812 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze […]

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym [Aktualizacja]

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznych (warstwa ścieralna) całą szerokością jezdni w dniach od 03 do 04 sierpnia 2021 r. (wtorek, środa) w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi […]

Skip to content