Inwestycje

Umowy na renowacje zabytków podpisane!

 24 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się podpisanie umów  w zakresie dofinansowania  prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego. […]

Remont budynku „Starej Kolonii” przy DWDZ w Porębie Wielkiej rozpoczęty!

Rozpoczął się remont budynku „Starej Kolonii” przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z […]

Podpisaliśmy kolejne umowy w ramach projektu ROZWÓJ CKZ W POWIECIE LIMANOWSKIM

W dniu 13 stycznia br. podpisano dwie umowy w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.  Przedmiotem umów […]

Kolejna umowa podpisana!

Dzisiaj, 12 stycznia 2021 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na zadanie pn.  „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”, […]

Zakończyła się przebudowa obiektu mostowego w m. Przyszowa

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny inwestycji, w ramach której przebudowano obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa. W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Wiesław […]

Otwarto ruch w ul. J. Marka

W  związku z dokonanym Komisyjnym odbiorem technicznym z udziałem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi,  Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Włodarczyka oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy – odcinkowej przebudowy drogi  powiatowej ul. Józefa Marka w Limanowej ( […]

Poprawimy warunki komunikacyjne

W obecności Wicestarosty Limanowskiego – Agaty Zięba, Radnych Powiatowych – Józefa Pietrzaka, Kazimierza Jasińskiego, Wójta Gminy Łukowicy – Bogdana Łuczkowskiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Marka Urbańskiego oraz przedstawicielem Wykonawcy Firmy DROG-BUD ze Słopnic – […]

Zlikwidowano zagrożenie przejezdności w miejscowości Szyk

W ostatnich dniach w obecności Starosty Limanowskiego i Radnych Powiatowych, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wykonawcy, dokonano odbioru  wykonanych robót drogowych związanych z likwidacją uciążliwego zawężenia na łuku drogi powiatowej Limanowa-Szyk-Mstów w miejscowości Szyk gm. […]

Powstanie nowy chodnik

18 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie chodnika w miejscowości Porąbka/Dobra, wzdłuż drogi powiatowej nr 1622 K relacji Dąbie – Szczyrzyc – Dobra. To kolejna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Nowy chodnik […]

Skip to content