Inwestycje

Budynki Sekcji Transportu Szpitala Powiatowego w Limanowej już po odnowieniu

Zakończyły się roboty związane z odnowieniem zabudowań warsztatowo-garażowych użytkowane przez Sekcję Transportu Szpitala Powiatowego w Limanowej zlokalizowanych na ul. Witosa 28. Przeprowadzone prace były kontynuacją wcześniejszej inwestycji, realizowanej na przełomie 2019 i 2020 roku, obejmującej […]

Porozumienie ws. budowy stadionu na ul. Kusocińskiego podpisane!

18 maja, w ślad za Uchwałą Nr XVII/190/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie: akceptacji projektu porozumienia z Miastem Limanowa w sprawie budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą […]

Umowy na renowacje zabytków podpisane!

 24 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się podpisanie umów  w zakresie dofinansowania  prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego. […]

Remont budynku „Starej Kolonii” przy DWDZ w Porębie Wielkiej rozpoczęty!

Rozpoczął się remont budynku „Starej Kolonii” przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z […]

Podpisaliśmy kolejne umowy w ramach projektu ROZWÓJ CKZ W POWIECIE LIMANOWSKIM

W dniu 13 stycznia br. podpisano dwie umowy w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.  Przedmiotem umów […]

Kolejna umowa podpisana!

Dzisiaj, 12 stycznia 2021 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na zadanie pn.  „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”, […]

Zakończyła się przebudowa obiektu mostowego w m. Przyszowa

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny inwestycji, w ramach której przebudowano obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa. W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Wiesław […]

Otwarto ruch w ul. J. Marka

W  związku z dokonanym Komisyjnym odbiorem technicznym z udziałem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi,  Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Włodarczyka oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy – odcinkowej przebudowy drogi  powiatowej ul. Józefa Marka w Limanowej ( […]

Skip to content