Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Inwestycje

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiot II przetargu ustnego nieograniczonego stanowi najem lokalu usługowego z zapleczem socjalnym o powierzchni 115,30 m2, wskazanym na załączniku graficznym. Wejście po schodach od strony chodnika znajdującego się przy ul. Józefa Marka 9. Minimalna cena […]

Powstaną chodniki w Przyszowej i Rupniowe

4 października w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla dokonano podpisania dwóch umów z wykonawcą: Przedsiębiorstwem […]

Odbiór wyremontowanych dróg powiatowych i szlaku turystycznego na Mogielicę

2 października 2023 r. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego dokonali odbioru remontowanych odcinków dróg i szlaku turystycznego na Mogielicę wykonanych w ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na […]

Powiat Limanowski otrzymał prawie 3 mln zł na remont zabytków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała wyniki naboru 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z łącznej puli krajowej przekraczającej 1,8 mld zł powiat limanowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 953 975,63. Zadania realizowane przez Powiat Limanowski […]

Otwarto obwodnicę Chełmca

18 września 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie odcinka łącznikowego sądeckiej obwodnicy zachodniej i północnej w miejscowości Chełmiec. Zakończenie tak ważnej inwestycji zgromadziło parlamentarzystów, samorządowców oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powiat Limanowski […]

Informacja o utrudnieniach w ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni całą szerokością jezdni nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu […]

Skip to content