W Limanowej odbyło się uroczyste podpisanie umowy i aktu erekcyjnego dotyczących budowy Kompleksu Wojskowego

18 czerwca 2023 r. w Limanowej miała miejsce uroczystość podpisania umowy z Firmą WARBUD – Wykonawcą budowy Kompleksu Wojskowego na potrzeby pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Mieście Limanowa , a także wmurowania aktu erekcyjnego budowy Kompleksu Wojskowego. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz radni Powiatu Limanowskiego Marzena Gąsior i Marian Wójtowicz.

W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, wśród nich: Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz,  Wiceminister Sportu i Turystyki – Andrzej Gut – Mostowy ,  Senator RP – Jan Hamerski, jak również przedstawiciele samorządów Województwa Małopolskiego, Miasta Limanowa, Powiatu Limanowskiego, instytucji oraz służb WOT i dowództwa 11. Małopolskiej Obrony Terytorialnej.

Na początku uroczystości, która odbyła się przed budynkiem Limanowskiego Domu Kultury, głos zabrali kolejno zaproszeni goście: Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – generał brygady Maciej Klisz, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu Firmy WARBUD – Nicolas Dépret,  Senator RP – Jan Hamerski, Wiceminister Sportu i Turystyki – Andrzej Gut – Mostowy,  Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Grzegorz Biedroń. Podkreślano, że Batalion Lekkiej Piechoty będzie służył celom istotnym dla wspólnoty samorządowej Miasta Limanowa, jak i dla Państwa Polskiego.

Burmistrz Miasta Limanowa – Władysław Bieda w swojej wypowiedzi zwrócił się z podziękowaniem dla wszystkim osoób i podmiotów, które przyczyniły się do finalnego etapu ważnego projektu w mieście Limanowa, jakim jest budowa kompleksu wojskowego bazy wojsk obrony terytorialnej. Stacjonować w nim będą żołnierze 114. batalionu lekkiej piechoty.

Następnie dokonano uroczystego podpisu umowy dotyczącej realizacji inwestycji – budowy Kompleksu Wojskowego dla potrzeb pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Limanowej.

Podpisy na dokumencie złożyli: z ramienia Wykonawcy – Prezes Zarządu Firmy WARBUD  Nicolas Dépret, z ramienia Miasta Limanowa Prezes Zarządu Spółki LimWot Wiesław Wojcieszak, a także prokurent – radca prawny Krzysztof Smaga.

Dokonano również podpisania aktu erekcyjnego Budowy Kompleksu Wojskowego w Limanowej, po czym Prezes Spółki LimWot Wiesław Wojcieszak umieścił podpisany akt w tubie,  która została uroczyście wmurowana.  W tej czynności wzięły udział osoby, które złożyły wcześniej swoje podpisy na dokumencie. Końcowego wmurowania aktu  dokonał pracownik firmy WARBUD – Wykonawcy budowy Kompleksu Wojskowego w Mieście Limanowa.

Na zakończenie uroczystości cztery pamiątkowe kopie aktu erekcyjnego przekazano :  Wiceministrowi Obrony Narodowej Wojciechowi Skurkiewiczowi, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej  generałowi  brygady Maciejowi Kliszowi,  Wiceprezesowi Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju  Bartłomiejowi Pawlakowi oraz Burmistrzowi Miasta Limanowa  Władysławowi Biedzie.

Kompleks wojskowy, który stanie się siedziba 114. Batalionu Lekkiej Piechoty, będzie zlokalizowany w rejonie ul. Zygmunta Augusta, na powierzchni ok. 12 ha. Obejmował będzie m.in.: budynek koszarowo-biurowy o powierzchni 8600 m2, przeznaczony dla ponad 400 żołnierzy, garaże dla pojazdów wojskowych oraz pełną infrastrukturę.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content